BioMaxima S.A. zakończyła 2017 r. wysokim wzrostem przychodów

1440

BioMaxima S.A. zakończyła 2017 r. wysokim wzrostem przychodów

 BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, osiągnęła w 2017 r. skonsolidowany zysk netto w wysokości 948 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 33 mln zł, notując przy tym 15% wzrost w stosunku do 2016 roku. Spółka realizuje przyjęty program inwestycyjny i liczy na znaczną poprawę wskaźników finansowych począwszy od 4 kw. 2018 r.

Spółka zakończyła 2017 r. dobrymi wynikami finansowymi, pomimo ponoszenia wysokich kosztów związanych z realizacją ambitnego planu inwestycyjnego. BioMaxima S.A. zwiększyła w minionym roku sprzedaż w działalności eksportowej do 7.564 tys. zł, co było wynikiem prawie 21% wyższym w porównaniu do 2016 r. Bardzo dobrze wyglądał także poziom wygranych przez Emitenta postępowań przetargowych, których łączna wartość sięgnęła 10.573 tys. zł i była większa o 8% w odniesieniu do poprzedniego roku. Na uwagę zasługuje również fakt, że rumuńska spółka BioMaxima Clinical (poprzednio Qias) zanotowała w 4 kw. 2017 r. dodatni wynik finansowy i zniwelowała w ten sposób straty z pierwszych trzech kwartałów 2017 r. Zarząd BioMaxima S.A. dobrze ocenia wypracowane wyniki finansowe i liczy na istotny wzrost rentowności Spółki w 2018 roku dzięki realizacji nowej inwestycji w Lublinie.

„Rok 2017 był okresem intensywnej pracy potrzebnej do integracji struktur Biocorp ze strukturami BioMaxima w taki sposób, aby zachować przychody oraz wszystkich klientów. Udało się nawet zwiększyć sprzedaż połączonych organizacji, co przełożyło się na stabilizację wyniku finansowego Spółki, mimo wysokich kosztów. Ten rok upłynął też pod znakiem przygotowania olbrzymiego, jak na tej wielkości firmę, planu inwestycyjnego, który umożliwi pełną realizację synergii wynikającą z podwojenia wielkości sprzedaży w segmencie mikrobiologii, dzięki koncentracji produkcji w Lublinie. Prowadzone inwestycje otworzą nas też na nowe produkty i nowe rynki.” – ocenia Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Spółka realizuje obecnie program inwestycyjny, którego całkowita wartość sięga 19 mln zł. Z tej kwoty 9,7 mln zł zostanie przeznaczone na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego oraz Zakładu Produkcyjnego, a 7,5 mln zł stanowią maszyny, urządzenia, wartości niematerialne i prawne. Na opracowanie testów do oznaczania lekooporności wykorzystane zostanie 0,8 mln zł, a środki przeznaczone na rozwój działalności eksportowej wyniosą 1 mln zł. BioMaxima S.A. uzyskała dotacje w łącznej wysokości 9,5 mln zł na realizację tych celów inwestycyjnych.

Uruchomienie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie oraz nowego zakładu produkcyjnego pozwoli Emitentowi wprowadzić do swojej oferty nowe produkty. Celem prowadzonych działań jest przekształcenie Spółki w wyspecjalizowany podmiot oferujący pełną gamę rozwiązań w obszarze mikrobiologii, począwszy od klasycznej bakteriologii, a skończywszy na najnowszych technologiach molekularnych. BioMaxima S.A. również poza mikrobiologią inwestuje w inne technologie dające potencjał wzrostu w przyszłości. Na ukończeniu są prace związane z pierwszym z opracowywanych przez BioMaxima S.A. nowych analizatorów biochemicznych, którego 3 egzemplarze są już od września 2017 r. w testowaniu u klientów.

„Na listopadowych targach Medica w Dusseldorfie zaprezentowaliśmy nową linię produktów Real–Time PCR do szybkiej molekularnej diagnostyki zakażeń mikrobiologicznych żywności. Zgodnie z harmonogramem przebiegają realizowane wspólnie z UMCS w Lublinie prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem paskowych testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyku. Będziemy mieli tę technologię opracowaną już w trzecim kwartale bieżącego roku. Budowa nowych obiektów w Lublinie przebiega też zgodnie z planem – obecnie trwają już przetargi na ich wyposażenie. Nowy zakład produkcyjny da nam nie tylko bardzo znaczące synergie kosztowe dzięki przeniesieniu produkcji z Warszawy i Gdańska. Uruchomienie nowych linii produkcyjnych umożliwi wytwarzanie asortymentu dotychczas importowanego, dzięki czemu będziemy mogli zintegrować dodatkową marżę, a także zwiększyć atrakcyjność naszej oferty.” – podsumowuje Prezes Urban.

Spółka bardzo dobrze rozpoczęła 2018 r. od wzrostu sprzedaży w styczniu br. o ponad 13% w odniesieniu do analogicznego miesiąca 2017 r. Przychody ze sprzedaży w działalności eksportowej uległy ponad 11% zwiększeniu w ujęciu rdr.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.


Kontakt:

Artur Górski

Relacje Inwestorskie

[email protected]

www.biomaxima.com

tel. +48 501-215-243