Shell planuje wypłacić akcjonariuszom 125 miliardów dolarów w ciągu 5 lat

1049

Brytyjsko-holenderski koncern naftowy Royal Dutch Shell opublikował nowy plan strategiczny, zgodnie z którym płatności dla akcjonariuszy w okresie pięciu lat od 2021 do 2025 r. wyniosą co najmniej 125 mld USD. Będą realizowane w formie dywidend i odkupu akcji. W poprzednim pięcioletnim okresie, który zakończy się w 2020 r., spółka planuje zwrócić swoim akcjonariuszom około 90 mld USD. Pod koniec 2020 r. Shell zakończy program wykupu akcji o wartości 25 mld USD, po czym dywidendy zostaną zwiększone. W pierwszym kwartale tego roku akcjonariusze otrzymali dywidendy w wysokości 47 centów za akcję. Shell poinformował również, że wskaźnik wydatków kapitałowych nie przekroczy 32 mld USD rocznie. Cel dotyczący organicznych wolnych przepływów pieniężnych w 2025 r. wynosi poniżej 35 mld USD rocznie. Uwzględnia on koszt ropy w wysokości 60 USD za baryłkę.

Bezrobocie w strefie euro spadło w kwietniu do minimum od sierpnia 2008 roku

W kwietniu strefa euro odnotowała najniższą stopę bezrobocia od sierpnia 2008 r., która wyniosła 7,6% w porównaniu z 7,7% w poprzednim miesiącu, jak pokazują statystyki Eurostatu. Eksperci nie spodziewali się zmiany marcowego indeksu. Łączna liczba bezrobotnych w krajach strefy euro w kwietniu wyniosła 12,529 mln osób, czyli o 64 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu. W ujęciu rocznym liczba ta spadła o 1,147 mln osób. Bezrobocie w Unii Europejskiej nie zmieniło się w porównaniu z marcem, utrzymując najniższy poziom od stycznia 2000 r. w 6,4%. W ciągu miesiąca liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 108 tys., osiągając 15,802 mln osób. W ujęciu rocznym liczba ta spadła o 1,394 mln osób. Najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Czechach – 2,1%, i Niemczech – 3,2%. Najwyższy poziom wykazała Grecja – 18,5%.

Producenci samochodów spodziewają się znacznych szkód wynikających z ceł amerykańskich na import z Meksyku

Stany Zjednoczone ogłosiły zamiar nałożenia ceł na cały import z Meksyku w wysokości 5% od 10 czerwca. Jeśli władze meksykańskie nie podejmą kroków w celu zmniejszenia liczby nielegalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych, Biały Dom będzie stopniowo zwiększał cła, dopóki nie osiągną 25% do pierwszego października. Groźba wprowadzenia ceł niepokoi głównych producentów samochodów. Niektóre z nich zdecydowały się nawet odroczyć kilka przesyłek z Meksyku, donosi Reuters, powołując się na świadome źródła. Japońska korporacja Toyota Motor obliczyła, że ​​cła na towary wyprodukowane w Meksyku będą kosztować jego głównym dostawcom 1 mld dolarów. Według szacunków LMC Automobile, 25% cła przez długi czas mogą zmniejszyć sprzedaż nowych samochodów o 1,5 miliona rocznie, co będzie miało katastrofalne konsekwencje dla branży. Eksperci uważają, że może to spowodować recesję w Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Ceny samochodów importowanych z Meksyku mogą wzrosnąć o około 8,5 tys. dolarów, podczas gdy na rynku amerykańskim średnia cena samochodu wzrośnie o 2,5-3 tys. dolarów.

Zatrudnienie w amerykańskim sektorze prywatnym wzrosło w maju najwolniej od 2010 roku

Sektor prywatny Stanów Zjednoczonych w maju zanotował najniższy wzrost liczby miejsc pracy od 2010 roku. Według Instytutu Badawczego ADP i Moody’s Analytics prywatne firmy amerykańskie utworzyły w zeszłym miesiącu 27 tys. nowych miejsc pracy, co rozczarowało ekonomistów, którzy przewidywali, że ich liczba wyniesie 180 tys. W sektorze usług liczba miejsc pracy wzrosła o 71 tys. Jednocześnie liczba pracowników prywatnych firm budowlanych zmniejszyła się o 36 tys. pracowników. W przemyśle przetwórczym liczba pracowników spadła o 3 tys. Liczba pracowników w spółkach górniczych zmniejszyła się o 4 tys. Duże przedsiębiorstwa stworzyły 68 tys. miejsc pracy w zeszłym miesiącu. Liczba pracowników średnich firm wzrosła o 11 tys. osób. Jednocześnie małe firmy zmniejszyły liczbę pracowników o 52 tys. osób.

Globalna sprzedaż półprzewodników spadła w kwietniu o 14,6%

Światowa sprzedaż półprzewodników w kwietniu wyniosła 32,1 mld dolarów, czyli o 14,6% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jest to zawarte w raporcie Stowarzyszenia Przemysłu Półprzewodnikowego SIA. W stosunku do poprzedniego miesiąca liczba spadła o 0,4%. Spadek sprzedaży czipów na świecie obserwuje się od czterech miesięcy. W ujęciu rocznym ich spadek odnotowano we wszystkich kategoriach produktów i na wszystkich rynkach regionalnych. Region Ameryki Północnej i Południowej zanotował spadek w ujęciu miesięcznym o 3%. W Europie – o 1,2%. W Chinach liczba sprzedanych mikroprocesorów wzrosła o 1,8% w porównaniu do marca. Liczba w Japonii wzrosła o 2,5%. W ujęciu rocznym sprzedaż w regionie Ameryki Północnej i Południowej spadła o 29,5%. Sprzedaż spadła o 10,9% w Japonii i Chinach. Spadek w Europie wyniósł 8%.

Bank Światowy obniżył prognozę światowego wzrostu gospodarczego na 2019 rok

Prognoza Banku Światowego dotycząca wzrostu globalnej gospodarki w bieżącym roku jest  niższa z powodu słabszego wzrostu handlu i mniejszych przepływów inwestycyjnych w świecie. Eksperci bankowi oczekują obecnie, że światowa gospodarka wzrośnie o 2,6%, a nie o 2,9%, jak wcześniej przewidywano. Zwracają uwagę, że w tym roku wzrost będzie minimalny od 2016 roku. Ich niepokój jest spowodowany eskalacją konfliktu handlowego między dużymi krajami, a także spadkiem zaufania przedsiębiorców. Według szacunków banku w 2020 r. powinniśmy oczekiwać przyspieszenia wzrostu gospodarczego do 2,7%. Prognoza wzrostu handlu w 2019 r. została obniżona z 3,6% do 2,6%, co jest najniższym poziomem od globalnego kryzysu finansowego. Nowa prognoza Banku Światowego wskazuje, że gospodarka europejska rozwija się wolniej niż oczekiwano, a na rynkach wschodzących obserwują się zawirowania finansowe.

Aktywność biznesowa w sektorze usług Chin wzrosła w maju w najniższym tempie od 3 miesięcy

W maju wzrost aktywności biznesowej w sektorze usług w Chinach był najwolniejszy od lutego tego roku, raport pokazał Caixin Media i IHS Markit. Odpowiedni wskaźnik PMI ustalono na 52,7 punktu, czyli o 54,5 punktu mniej niż w poprzednim miesiącu. Spadek wskaźnika wynikał ze spowolnienia tempa wzrostu nowych zamówień, a zwłaszcza zamówień eksportowych. W sektorze usług nastąpiło również znaczne spowolnienie tworzenia miejsc pracy. Chińskie firmy usługowe znacznie zwiększyły koszty operacyjne. Jednocześnie rosły one nieco wolniej niż w kwietniu. Najwyższy wzrost odnotowano w wydatkach pracy i surowców. Poziom zaufania do sektora usług spadł do najniższego poziomu od lipca 2018 r.