Carry trading – mit czy sposób na zyski?

1651

Carry trading

Carry trading jest strategią długookresową, w której zysk generujemy poprzez jak najdłuższe utrzymanie pozycji – nawet kilka lat. Strategia ta jest stosowana na rynku Forex wobec par walutowych o jak największej różnicy w oprocentowaniu. Różnica ta nazywana jest SWAP-em. Jeżeli kupimy walutę o oprocentowaniu wyższym, a sprzedamy walutę o oprocentowaniu niższym SWAP zostanie dopisany do naszego rachunku. Należy również pamiętać, że SWAP może przyjąć wartość ujemną i wtedy nasz rachunek zostanie o nią pomniejszony. Tak dzieje się jeżeli kupimy walutę o oprocentowaniu niższym, a sprzedamy walutę o oprocentowaniu wyższym.

Nazwa tej strategii pochodzi od słowa carry – czyli kosztu przetrzymywania pozycji na następny dzień. Pozycja na rynku walutowym jest zamykana i otwierana z jednoczesnym naliczeniem punktów procentowych. Strategia należy do długoterminowych i wykorzystywana jest przez handlujących w stylu position trading, którzy chcą maksymalnie wykorzystać panujący trend.

Najważniejszym przesłaniem tej strategii jest to, że para walut nie może zbankrutować.

Jakie wytyczne musimy wziąć pod uwagę chcąc wykorzystać tą strategię?

  • znalezienie pary walutowej, w której różnica w oprocentowaniu poszczególnych walut jest jak najwyższa,
  • znalezienie pary walutowej, która znajduje się w trendzie,
  • ocena ryzyka – warto zastosować zlecenia obronne w odległości maksymalnej akceptowanej straty,
  • odpowiednie zarządzanie pozycji w trakcie jej trwania, nie można pozwolić wypracowanym zyskom wyparować.

Jak to wygląda na schemacie?

Przykład I

Kupujemy 1 lot AUD/CAD przy dźwigni 1:50, po kursie 0,9400

Depozyt zabezpieczający dla tej pozycji wynosi 5700 PLN

SWAP dla pozycji długiej wynosi 9,50 PLN

Wartość 1 pipsa wynosi 30 PLN

Zakładamy, że inwestycja potrwa 1 rok i w tym okresie nie zostaną zmienione stopy procentowe, a kurs AUD/CAD po roku wyniesie 0,9500. Zakładamy również, że kurs PLN, w którym wyrażony jest nasz depozyt tez pozostanie sztywny.

Wynik po roku:

+100 pipsów = 100 x 30 PLN = 3000 PLN

+360 swapów = 360 x 9,50 PLN = 3420 PLN

Mimo, iż zysk na transakcji wyniósł 3000 PLN, to dzięki punktom swapowym zysk wzrósł o 3420 PLN. W rezultacie ta pozycja pozwoliłaby zarobić 6420 PLN

Przykład II

Sprzedajemy 1 lot EURNZD przy dźwigni 1:50, po kursie 1,6900

Depozyt zabezpieczający dla tej pozycji wynosi 8450 PLN

SWAP dla pozycji krótkiej wynosi 15,80 PLN

Wartość 1 pipsa wynosi 25 PLN

Zakładamy, że inwestycja potrwa 1 rok i w tym okresie nie zostaną zmienione stopy procentowe, a kurs EURNZD po roku wyniesie 1,7000. Zakładamy również, że kurs PLN, w którym wyrażony jest nasz depozyt tez pozostanie sztywny.

Wynik po roku:

-100 pipsów = -100 x 25 PLN = -2500 PLN

+360 swapów = 360 x 15,80 PLN= 5688 PLN

Mimo, iż na transakcji powstała strata -2500 PLN, to dzięki punktom swapowym pojawił się zysk. Z punktów swapowych zaksięgowane zostałoby 5688 PLN. W rezultacie ta pozycja pozwoliłaby zarobić 3188 PLN.

W następnym artykule omówię sytuację z ostatniego roku na najbardziej 'swapowych” parach walutowych.