CHANDE’S MOMENTUM OSCILLATOR (CMO)

wskaźnik CMO

1696

Wskaźnik CMO (Chande Momentum Oscillator) jest jednym ze wskaźników mierzących impet kursu. Wysoki impet (zarówno pozytywny jak i negatywny) wskazuje siłę trendu. Natomiast niski impet wskazuje początek lub koniec trendu.

Sygnały

Wskaźnik CMO można interpretować na wiele sposobów:

Badanie wykupienia/wyprzedania rynku

 • Sygnał kupna

  Przebicie dolnej linii (zwykle ustawionej na wartości -50).

 • Sygnał sprzedaży

  Przebicie górnej linii (zwykle ustawionej na wartości 50).

Sprawdzanie przecięcia z linią sygnału

 • Sygnał kupna

  Gdy linia wskaźnika przecina od dołu linię sygnału.

 • Sygnał sprzedaży

  Gdy linia wskaźnika przecina od góry linię sygnału.

Badanie dywergencji

 • Sygnał kupna

  Gdy występuje pozytywna dywergencja.

 • Sygnał sprzedaży

  Gdy występuje negatywna dywergencja.

Kalkulacja

CMO formuła

CMO
– wartość wskaźnika
CMO_S
– wartość linii sygnału dla wskaźnika CMO
SUM_UP
– wartość sumy górnej
SUM_DOWN
– wartość sumy dolnej
SMA
– wartość prostej średniej kroczącej z wskaźnika CMO
n
– parametr wskaźnika, wielkość okresu dla jakiego wyliczana jest wartość wskaźnika.
n
s
– parametr linii sygnału, wielkość okresu dla jakiego wyliczana jest wartość linii sygnału.

 

Domyśla wartość parametrów

n
= 14
n
s
= 9