CMO – Chande Momentum Oscillator

Analiza Techniczna Wskaźniki

702

CHANDE’S MOMENTUM OSCILLATOR (CMO)

 CHANDE’S MOMENTUM OSCILLATOR (CMO)

Wykres CMO można interpretować na wiele sposobów. Pierwszym z nich jest wyszukiwanie punktów przekroczenia przez wykres wskaźnika (niebieska linia) poziomów wykupienia i wyprzedania. Poziom wykupienia najczęściej wyznacza się na wysokości +50 a poziom wyprzedania na wysokości -50. Gdy wykres wskaźnika przecina od dołu linię wyprzedania jest to sygnałem do zakupu (K), zaś sytuacja odwrotna, czyli przecięcie od góry linii wykupienia przez wykres wskaźnika, to sygnał do sprzedaży (S).

CMODrugi sposób polega na wyszukiwaniu punktów przecięcia się wykresu wskaźnika ze średnią (czyli linią Signal) wskaźnika (patrz pomarańczowa linia na wykresie). Sygnał kupna (zielony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od dołu niemalejącą linię Signal, zaś sygnał sprzedaży (czerwony znacznik) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od góry nierosnącą linię Signal.

Kolejny sposób polega na wyznaczaniu trendów na wykresie wskaźnika i poszukiwaniu dywergencji między wykresem CMO (linia A) a wykresem instrumentu (linia B) które często zapowiadają zmiany.

MOMENTUM OSCILLATOR