Czwartkowy przegląd rynków

666

Przegląd rynku to codzienny cykl analiz tworzony we współpracy z brokerem Tickmill, w którym codziennie podsumowujemy, co działo się na głównych parach walutowych. Szczegółowy opis oferty Tickmill przygotowaliśmy w osobnym artykule.

Czwartkowa sesja była dość spokojna na rynku walutowym. Wszystko to wynika z niewielkiej liczby zaplanowanych na dziś wydarzeń i publikacji istotnych raportów makroekonomicznych. Wśród najważniejszych z nich bez wątpienia należy wymienić popołudniowe dane dotyczące wzrostu gospodarczego (PKB) w Stanach Zjednoczonych.

Jak wcześniej informowaliśmy, raport Biura Analiz Ekonomicznych pokazuje, że Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 2% w drugim kwartale 2019 r.

  • Wzrost realnego PKB w drugim kwartale odzwierciedlał dodatnie składki PCE, wydatki rządu federalnego oraz wydatki państwa i władz lokalnych, które zostały częściowo skompensowane ujemnymi wkładami z inwestycji w prywatne zapasy, eksport, inwestycje nierezydentów i inwestycje mieszkaniowe. Z drugiej strony spowolnienie wzrostu realnego PKB w drugim kwartale odzwierciedlało przede wszystkim pogorszenie inwestycji w zapasy, eksport i inwestycje w środki trwałe dla nierezydentów. Według raportu spowolnienia te zostały częściowo skompensowane przyspieszeniem wydatków na PCE i rządu federalnego.

RPP odrzuciła wniosek o obniżenie stóp procentowych

W ciągu dnia poznaliśmy również opis dyskusji Rady Polityki Pieniężnej z ostatniego posiedzenia w sprawie polityki pieniężnej. Pokazuje to, że na wrześniowym posiedzeniu złożono wniosek o obniżenie podstawowych stóp procentowych NBP o 0,25 punktu. procent. Żądanie nie zostało jednak zaakceptowane. Większość członków Rady zdecydowała, że ​​stopy procentowe powinny pozostać niezmienione.

  • Zdaniem tych członków Rady perspektywy dla krajowej gospodarki pozostały korzystne, a wzrost PKB utrzymałby się w najbliższych latach na stosunkowo wysokim poziomie, choć stopniowo spadałby. Wzrosła jednak niepewność co do skali i trwałości spowolnienia gospodarczego za granicą oraz jego wpływu na krajową działalność gospodarczą. Jednocześnie inflacja – po przejściowym wzroście w I kwartale 2020 r. – będzie zbliżona do celu inflacyjnego w horyzoncie transmisji polityki pieniężnej. Dlatego większość członków Rady oceniała, że ​​obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu i pozwala zachować równowagę makroekonomiczną – napisano.

Większość członków Rady wyraziła również opinię, że biorąc pod uwagę bieżące informacje, prawdopodobne jest również, że stopy procentowe ustabilizują się w nadchodzących kwartałach. Wynika to z bieżących prognoz gospodarczych, wskazujących na ograniczone ryzyko trwałego odchylenia dynamiki cen od celu inflacyjnego, przy prognozowanym stopniowym spadku tempa wzrostu gospodarczego.

Kurs dolara największy przegrany w czwartkową sesję
Biorąc pod uwagę zmienność do 15:45, zauważymy, że dolar amerykański osłabił się dzisiaj wobec wszystkich walut G8. Jego największą deprecjację można było zaobserwować wobec dolara nowozelandzkiego, który umocnił się wobec dolara amerykańskiego nawet o 0,92%

NZDUSD testuje górny limit konsolidacji

Patrząc na parę walutową NZDUSD, zauważymy, że w wyniku dzisiejszych wzrostów rynek osiągnął górną granicę konsolidacji trwającą od tygodnia. Na razie jednak nie pojawiła się silna odpowiedź podażowa, która mogłaby zasygnalizować potencjalne odrzucenie tej strefy. Dlatego jeśli ten opór zostanie trwale pokonany, rynek może osiągnąć nawet około 0,6405.