Transakcje SWAP

1260

Transakcje (kontrakty) swap to forma inwestycji, pozwalająca na zarobek poprzez dostarczanie środków pożyczanych inwestorom handlującym z dźwignią. Inwestor otwierający kontrakt swap otrzymuje wynagrodzenie pochodzące z opłat za utrzymanie pozycji otwartych dzięki pożyczonym od niego środkom.

W jaki sposób zarabiam na kontraktach swap?

Rynek kontraktów swap rządzi się prawami popytu i podaży. Jeśli oprocentowanie, które zaoferowałeś w kontrakcie, okaże się atrakcyjne w stosunku do innych kontraktów oferowanych na rynku, inwestorzy pożyczą od ciebie środki i wykorzystają je do otwarcia pozycji w handlu z dźwignią. Jednak jeśli oprocentowanie, którego żądasz, będzie zbyt duże, inwestorzy skorzystają z ofert innych pożyczkobiorców – twój kontrakt w takiej sytuacji nie będzie przynosić zysków. Stąd niezwykle istotne jest ustalenie oprocentowania kontraktu na poziomie konkurencyjnym z innymi ofertami na rynku.

Do orientacji w bieżącym stanie rynku kontraktów swap służy wykres stanu rynku. Pokazuje on ilość środków, jakiej potrzebują inwestorzy w danej chwili, oraz głębokość rynku swap w zależności od oprocentowania. Pozwala to zaobserwować jakie jest w danej chwili maksymalne oprocentowanie, które mogą zaakceptować inwestorzy pożyczający środki.

Proces rozliczania kontraktów jest całkowicie automatyczny i odbywa się co minutę. Kontrakty swap szeregowane są zgodnie z żądanym oprocentowaniem, począwszy od najniższego. Środki z tych kontraktów są alokowane do wypełnienia pozycji zajętych przez inwestorów na rynku z dźwignią, aż do całkowitego zaspokojenia tych środków. Kontrakty, które wykorzystano w tym procesie, przynoszą zysk, zaś te których oprocentowanie okazało się zbyt duże, nie przynoszą zysku.