Dlaczego spółki wychodzą z giełdy?

2609

Chociaż obecność na giełdzie daje spółkom doskonałą okazję do dalszego rozwoju, zdarza się, że firmy (ich akcjonariusze) rezygnują (wycofują się) z obrotu giełdowego. Zazwyczaj powodem takiego kroku jest decyzja największego akcjonariusza strategicznego (często posiadającego ponad 90% udziałów w danej spółce), który jest w stanie samodzielnie zapewnić spółce finansowanie, bez uciekania się do pomocy innych inwestorów. Jeśli tak się stanie, może się okazać, że koszty bycia spółką publiczną przewyższają korzyści, a wycofanie się z giełdy to rozsądna decyzja.

Innym częstym powodem wycofania się z giełdy jest fuzja dwóch spółek giełdowych – wtedy oczywiście tylko jedna z nich pozostaje na giełdzie.

Zdarza się również, że spółki opuszczają parkiet z powodu złej sytuacji finansowej lub bankructwa, a czasami z powodu decyzji nadzorczej (KNF, a wcześniej KPWiG) lub giełdy, co jest karą za niewłaściwe wykonywanie obowiązków spółek publicznych. W historii warszawskiej giełdy papierów wartościowych wycofało się (lub zostało wykluczonych) ponad 90 spółek.