CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCEN

Fundusz Inwestycyjny

1032

FFundusze inwestycyjne przeprowadzają wyceny z częstotliwością określoną w statucie, określając: 1) wycenę aktywów funduszu; 2) wartość aktywów netto funduszu; 3) wartość aktywów netto funduszu na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny; 4) ceny sprzedaży i wykupu jednostek uczestnictwa. Otwarty fundusz inwestycyjny dokonuje wyceny co najmniej każdego dnia sprzedaży lub odkupienia jednostek uczestnictwa, co najmniej raz na 7 dni. W przypadku funduszy TFI Investors jest to każdy dzień, w którym odbywają się regularne sesje GPW. Fundusz inwestycyjny zamknięty dokonuje wyceny co najmniej raz na 3 miesiące i 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na kolejne certyfikaty emisyjne, a także w dniu zakupu certyfikatów.