Dywidenda zyskiem bez ryzyka?

2255

Dywidenda – czy można na niej zarobić?

Czasami można usłyszeć określenie, że „dywidenda to zysk bez ryzyka”. Jest to błędne stwierdzenie. Zdarza się, że spółka przeznacza część wypracowanego zysku na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wydaje się, że nic prostszego niż kupić akcje wybranej spółki i przytrzymać je do czasu ustalenia prawa do dywidendy…

Kiedy należy posiadać akcje, aby otrzymać dywidendę?

Dzień ustalenia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wypłacie dywidendy. Prawo do otrzymania dywidendy przysługuje tym inwestorom, którzy w dniu dywidendy będą mieli zapisane akcje.

Najlepiej pokazać  to na konkretnym przykładzie z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka X podjęła uchwałę, że dzień ustalenia prawa do dywidendy wypada w dniu 7 września 2017 roku (przykład 1). Termin wypłaty dywidendy ustalono na 18 października. Na GPW w Warszawie obowiązuje dwudniowy (D+2) cykl rozliczeniowy transakcji. W związku z tym ostatnim dniem w którym zakup akcji zapewnia otrzymanie dywidendy jest 5 września (tzw. ostatni  dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy), ponieważ transakcja z tego dnia zostanie rozliczona przez KDPW w dniu 7 września. W tym dniu inwestor stanie się formalnym właścicielem akcji i otrzyma prawo do dywidendy.     

Przykład 1. Prawo do dywidendy

Ostatni  dzień uprawniający do nabycia akcji z prawem do dywidendy

D (5.09.2017)

Można sprzedać akcje i zachować prawo do dywidendy

D+1 (6.09.2017)

Kurs spółki akcji jest korygowany w dół o wartość dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy

D+2 (7.09.2017)

W dniu D+1 inwestor ma już prawo do dywidendy i może sprzedać akcje. Kurs zamknięcia z poprzedniej sesji (D) jest skorygowany w dół o wielkość dywidendy. W związku z tym inwestor nic nie zyskuje. W jednej kieszeni ma dywidendę ale w drugiej akcje które może sprzedać po kursie obniżonym o wartość dywidendy.

Na tym przykładzie widać, że stwierdzenie „dywidenda to zysk bez ryzyka” jest błędne. Tak jest w krótkim kilkugodzinnym terminie od nabycia prawa do dywidendy do sprzedaży akcji na następnej sesji. Wydłużenie perspektywy do kilku tygodni daje nam zupełnie inne możliwości. 

Jak można zarobić na dywidendzie?

Zacznijmy od prostego i pouczającego przykładu. Mamy spółkę w silnym długoterminowym trendzie spadkowym. Wiemy, że spółka będzie wypłacać dywidendę i to nawet wysoką w relacji np. do inflacji. Każdy inwestor z elementarną wiedzą i doświadczeniem zdaje sobie sprawę, że sytuacja rynkowa jest bardzo niesprzyjająca do zagrania pod dywidendę. Co z tego, że na rachunku pojawią się środki z wypłaty dywidendy jak potem na akcjach znacznie więcej stracimy. 

W dniu 25 maja 2015 roku należało posiadać akcje KGHM na rachunku aby mieć prawo do dywidendy w wysokości 3.92 PLN. Po tym dniu kurs został skorygowany o wartość dywidendy. Po czym nastąpiły silne kilkumiesięczne spadki (wykres 1).   

Wykres 1. KGHM – silne spadki po dniu ustalenia prawa do dywidendy

dywidenda

W sytuacji odwrotnej gdy już na rynku panuje silny średnioterminowy (długoterminowy) trend wzrostowy gra pod dywidendę ma duży sens. Im szybciej ją rozpoczniemy tym większe szanse na zysk (wykres 2).

Wykres 2. KGHM – kontynuacja silnego trendu po dniu ustalenia prawa do dywidendy

Jak można zarobić na dywidendzie

Kolejnym przykładem niech będzie spółka PZU. Posiadając akcje w dniu 27 sierpnia 2012 roku inwestor nabywał prawo do wysokiej dywidendy (stopa dywidendy wyniosła aż 6.2%). Na kolejnej sesji nastąpiła korekta kursu o wartość dywidendy. W połowie września kurs spółki powrócił powyżej ceny zamknięcia sesji z 27 sierpnia. Kolejne tygodnie przyniosły silne wzrosty (wykres 3).

Wykres 3. PZU – gra pod dywidendę w 2012 roku

Dywidenda – czy można na niej zarobić Decyzję o wypłacie i wielkości dywidendy podejmuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. W 2012 roku WZA odbyło się 30 maja. Inwestorzy mieli prawie 3 miesiące na grę pod dywidendę. Wielu z nich miało już spore  zyski jeszcze przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.