Agencje gwarancyjne funduszy emerytalnych

1037

Rządowe lub quasi-rządowe agencje (np. amerykańska Korporacja Gwarancji Emerytalnych) ubezpieczające systemy emerytalne spółek o zdefiniowanych świadczeniach. Spółka ubezpiecza się przed deficytem między aktywami funduszy emerytalnych a zobowiązaniami z tytułu systemów emerytalnych, które są realizowane natychmiast w sytuacji, gdy spółka bankrutuje. W zamian za opłatę (podobną do składki ubezpieczeniowej), gwarancja zwalnia zobowiązania funduszy emerytalnych z ryzyka niewywiązania się z umowy.

Tymczasem wypłacalne spółki mają obowiązek dopłacać do niekapitałowych zobowiązań. Agencje te zwykle utrzymują się same, ale są też wspierane przez państwo. Często dokonują dużych wypłat w okresie recesji, gdy firmy upadają i/lub rynek przynosi mniejsze zyski (nie tylko aktywa funduszy emerytalnych są mniej warte, ale rośnie też wartość bieżąca netto przyszłych wypłat w miarę zmniejszania się zakładanej stopy dyskonta).