Formacja kontynuacji i odwrócenia trendu – formacja objęcia (Engulfing bar)

outside bars-engulfing bar

4151

Formacja objęcia zwana często outside bars lub engulfing bar, jest jedną z ważniejszych formacji świecowych. Jest to formacja odwrócenia, którą można z powodzeniem stosować jako potwierdzenia wejścia na rynek w miejscach wsparć i oporów.

engulfing bar=outside bars

Formacja ta składa się z dwóch świec. Pierwsza z nich jest mniejsza, druga natomiast zakrywa całkowicie poprzednią. Dla niektórych wystarczy, aby druga świeca miała wyższy szczyt i niższy dołek. Inni, z kolei, są bardziej restrykcyjni i uważają, że w formacji objęcia druga świeca musi mieć zamknięcie poniżej lub powyżej szczytu/dołka poprzedniej świecy.

Engulfing bar

W formacji objęcia hossy, poprzedzonej spadkami cen, pierwsza świeca ma czarny korpus niewielkich rozmiarów. Druga świeca posiada duży biały korpus, który zasłania poprzednią świecę. Oznacza to, że byki przejmują kontrolę i należy się spodziewać wzrostów.

outside bars

Formację objęcia bessy poprzedza wzrost cen. Pierwszy korpus jest biały i krótki, a drugi czarny i całkowicie „przykrywający” korpus poprzedniej świecy, co wskazuje na przewagę niedźwiedzi.

Formacja objęcia jest typowym przykładem, jak układ świec może dawać inwestorowi czytelne informacje o tym, co dzieje się aktualnie na rynku. Jak zatem wykorzystać te informacje w handlu na giełdzie?

W pierwszej kolejności musimy określić, jaki trend panuje na rynku. Po określeniu trendu, możemy szukać punktów odwrotu korzystając z formacji odwrócenia.

Pozycję najlepiej zajmować w momencie gdy:

  • engulfing bar pojawia się na szczycie trendu wzrostowego lub na dołku trendu spadkowego,
  • engulfing bar pojawia się w obszarach wzmożonego popytu lub podaży (miejsca odwrotu w strefach wsparcia lub oporu).

Nową pozycję powinniśmy otwierać w momencie, gdy cena wyrysuje outside bar. Jeżeli druga świeca zamknie się na takim poziomie, że „zasłania” poprzednią, wówczas na otwarciu kolejnej świecy możemy otwierać pozycję.

engulfing

Jeżeli wchodzimy w pozycję w momencie odwrotu ceny w obszarach wsparcia lub oporu, wówczas zlecenie obronne powinniśmy ustawić trochę poniżej wsparcia/oporu. Poziom ten powinien zatrzymać każdą próbę powrotu do spadków lub wzrostów.

Poniżej jeszcze kilka przykładów formacji odwrócenia: