Jednostka miary na rynku kapitałowym

2587

Zasadniczo jednostka rozliczeniowa jest miarą wartości. Może być związany z walutą fiducjarną, kryptowalutami lub jakimkolwiek innym instrumentem, który pozwala nam porównywać wartość rzeczy.

W ekonomii termin ten jest używany do opisania jednej z głównych funkcji pieniądza, która jest związana z jego zdolnością do mierzenia wartości konkretnej nieruchomości, towaru lub usługi. To pozwala nam ocenić szeroką gamę różnych produktów i porównać je następnie w wartościach pieniężnych, w oparciu o konkretną walutę, taką jak dolar amerykański, funt brytyjski lub euro.

W ten sam sposób, w jaki używamy centymetrów (cm) do mierzenia odległości lub długości, używamy jednostki rozliczeniowej do mierzenia wartości pieniężnej praktycznie wszystkiego. Taka właściwość pieniądza pozwala nam na przykład porównać wartość samochodu z wartością domu. Lub porównać ceny jabłek i pomarańczy – mimo że są one zupełnie inne. Innymi słowy, pieniądze są wykorzystywane jako jednostka rozliczeniowa, ponieważ ocenia prawie wszystko, co produkujemy i konsumujemy.

Ponadto ta właściwość zapewnia pieniądzom możliwość pożyczania, a także umożliwia nam wykonywanie operacji matematycznych – na przykład przy obliczaniu zysków, strat i dochodów. Innymi słowy, jednostka rozliczeniowa nadaje znaczenie i wartości liczbowe tym, co produkujemy, handlujemy i konsumujemy.

Ale wartość pieniądza w prawdziwym życiu jest dość niestabilna z powodu inflacji, deflacji i innych zjawisk ekonomicznych. Z tego powodu pieniądze nie zawsze są uważane za dobrą jednostkę rozliczeniową, ponieważ ich zdolność do mierzenia wartości rzeczy nie zawsze jest taka sama. Aby zrozumieć ten problem, wyobraź sobie, że jednostka centymetra (cm) nie była w stanie pozostać stała w czasie. Wtedy centymetr jako jednostka stałby się coraz mniej przydatny do pomiaru odległości lub długości.

W przeciwieństwie do tradycyjnej definicji ekonomicznej termin jednostka rozliczeniowa w kontekście rachunkowości finansowej odnosi się do opisu określonego składnika aktywów lub zobowiązania, który jest wykazywany w sprawozdaniach finansowych. Czasami są one również określane jako jednostka miary, która jest związana z używaną jednostką pieniężną (np. Dolarem amerykańskim). Tak więc w tym przypadku jednostką rozliczeniową są po prostu pieniądze (waluta) używane do rozliczania.