Inwestor – definicja

1888

Inwestor jest kimś, kto chce uzyskać większy zwrot ze swoich pieniędzy niż może dać mu depozyt bankowy. Aby osiągnąć taki cel, inwestor jest gotów podjąć większe ryzyko, licząc na większe zyski. Inteligentni inwestorzy nigdy nie zapominają, że mogą stracić wszystkie swoje pieniądze jeśli nie stosują metod zarządzania kapitałem i ucinania stratnych pozycji.

Gdzie słyszałeś o pojęciu inwestora?

Reklama finansowa i usługowa częściej koncentruje się na “inwestorach detalicznych”, czyli inwestorach indywidualnych, którzy kupują i sprzedają papiery wartościowe dla siebie niż na większych organizacjach. “Inwestorzy instytucjonalni” to organizacje inwestujące w imieniu swoich członków. Fundusze emerytalne, hedgingowe i inwestycyjne to przykłady tych większych inwestorów, którzy często pojawiają się w raportach dotyczących dużych projektów infrastrukturalnych.

Co powinieneś wiedzieć o inwestorach?

Inwestorzy są często postrzegani jako osoby wspierające nowe przedsięwzięcia biznesowe. Jest wielu takich inwestorów, ale są też tacy, którzy kupują obligacje państwowe lub akcje dużych spółek o długiej historii. Inwestorzy mogą być entuzjastycznie nastawionymi amatorami grającymi na rynku lub doświadczonymi operatorami indywidualnymi lub spółkami inwestycyjnymi o wysokim kapitale, których aktywa sięgają miliardów dolarów.

Chociaż przepisy zazwyczaj przewidują rekompensatę dla oszukanych inwestorów, nie ma rekompensaty dla inwestorów, których inwestycje po prostu nie powiodły się. Inwestycje, czy to w stosunkowo bezpieczne aktywa, takie jak obligacje, czy też przedsięwzięcia spekulacyjne, są zawsze obarczone pewnym poziomem ryzyka.

Zobacz także: