Handel na światowych indeksach

kontrakty cfd

1558

Korzyści z handlu indeksami

  • Wysoka płynność
  • Redukcja ryzyka rynkowego dzięki hedgingowi
  • Idealne narzędzie handlowe ze względu na dużą wrażliwość na informacje
    ekonomiczne
  • Wymagany niski margin
  • Zróżnicowanie portfolio inwestycyjnego między różnymi narzędziami finansowymi

Inwestowanie w kontrakty

Klienci brokera forex mogą handlować na kontraktach kupując lub sprzedając je tak samo, jak akcje giełdowe. Kontrakt handlowy zawiera określoną grupę firm, a jego cena odzwierciedla średnią cenę akcji tych firm. Kontrakty mają datę wygaśnięcia i należą do niezarejestrowanych narzędzi handlowych; pozwalają traderowi spekulować na zmianach cen instrumentu, na którym oparty jest kontrakt na różnicę (jego wartość zależy bezpośrednio od wartości instrumentu bazowego, na który opiewa).

Kontrakty są zazwyczaj związane z konkretnym regionem, a każdy z nich może odzwierciedlać ekonomię tego regionu. Jeśli cena kontraktu spada ze względu na spadek ceny akcji firm zawartych w kontakcie, oznacza to wahania ekonomiczne lub zachwianie sytuacji ekonomicznej w regionie.

Na przykład, FTSE100 jest często używany jako barometr ekonomii brytyjskiej. Jeśli ekonomia Wielkiej Brytanii jest negatywna, możesz sprzedać FTSE100 spodziewając się, że cena kontraktu spadnie. Innymi popularnymi kontraktami są: DAX30 (Niemcy) i CAC40 (Francja).

Poza odzwierciedleniem sytuacji ekonomicznej danego kraju, kontrakty pozwalają ocenić panującą sytuację rynkową. A zatem, można przewidzieć, czy większość inwestorów jest niedźwiedziami czy też bykami, a także wykorzystać te informacje opracowując własną strategię handlową.

Ci traderzy, którzy handlują na kontraktach mają przewagę nad innymi ze względu na wysoką płynność tego narzędzia, możliwość tak zwanego ryzyka hedgingowego i wymagany niski margin.