Inwestowanie w metale szlachetne

Handel złotem, srebrem, platyną i palladem u brokera forex

2614

Większość produktów wykonana z metali szlachetnych, bez względu na to, czy są wykonane ze złota, srebra czy platyny, muszą posiadać oznaczenia próbek stopu użyte do ich produkcji, aby mogły zostać dopuszczone do obrotu w naszym kraju. Test, ogólnie mówiąc, informuje nas o zawartości danej rudy w stopie użytym do wytworzenia przedmiotu. Najczęściej spotykamy się z tą koncepcją przy zakupie biżuterii. Należy jednak pamiętać, że mówimy również o teście i cechach charakterystycznych w przypadku sztabek złota, srebra, platyny i palladu. Oczywiście najczęściej są one wykonane ze stopu o najwyższej zawartości określonego metalu, np. sztabki złota są często opisywane jako wykonane z „czystego złota”, 24-karatowego złota lub 999 (99,9% zawartości złota w sztabce).

3 korzyści z handlu metalami szlachetnymi

Zainwestuj w złoto

Złote rezerwy Twoich środków mogą być zapewnione przy inwestycjach w takie narzędzia finansowe rynku Forex, jak XAUUSD i XAUEUR. Złoto jest tradycyjnie uważane nie tylko za metal szlachetny, ale też za korzystny rodzaj aktywów na rynku Forex. Popyt na złoto jest zawsze wysoki i stabilny, dlatego też inwestowanie w XAUUSD i XAUEUR jest zyskowne i pewne. Handlując złotem na rynku Forex, zapewniają sobie Państwo zyskowność na poziomie nie niższym niż inwestując w czyste złoto.

Zainwestuj w srebro

Srebro jest dobrą alternatywą w przypadku chęci dywersyfikacji ryzyka, wynikającego z handlu na rynku Forex i zabezpieczenia swojego kapitału od strat rynkowych. Będąc, jak każdy inny metal wartościowy, przedmiotem wysokiego popytu zarówno wśród inwestorów, jak i traderów, srebro zapewnia wysoką zyskowność wkładów kapitałowych. Państwa inwestycje w srebro są dodatkowo zabezpieczone przez fakt, że metal ten jest bardziej stabilny (mniej zmienny) niż złoto, a mimo to zdolny do zapewnienia wyraźnego dochodu. Handel srebrem na rynku Forex pozwala na rozszerzenie zakresu możliwości inwestycyjnych każdego Klienta!

Inwestowanie z platynę

Handel platyną to świetna możliwość inwestycyjna, dzięki niskiej zmienności i wysokim potencjale zyskowności.

Platyna jest jednym z najdroższych metali na świecie. Największym konsumentem platyny jest przemysł jubilerski, który wykorzystuje prawie 50 ton platyny rocznie. Platyna jest również używana w medycynie oraz, co ciekawi, w stomatologii. Zobacz kurs platyny na wykresie.

Platyna jest jednym z najdroższych metali. Platyna jest uważana za metal stabilny, jak również przyczynia się do pozyskania pieniędzy w okresie niestabilności ekonomicznej; jednocześnie, traderzy mogą używać jej jako środka zabezpieczającego, gdyż ten metal nie spada cenowo tak mocno, jak dzieje się to w przypadku innych elementów, podczas spadku na rynku surowców.

Inwestowanie w pallad

Pallad jest dobrze znanym instrumentem inwestycyjnym, gdyż jest używany w przemyśle chemicznym, a czasem jest niezastąpionym środkiem w przemyśle samochodowym. Ze względu na szybki rozwój przemysłu samochodowego, popyt na ten metal oraz zainteresowanie inwestycyjne także wzrastają.

Cena palladu jest zależna od zmian zachodzących w rozwoju przmysłów światowych. Kurs dolara, ropy, cena złota i ceny różnych dóbr przemysłowych także mają swoje odbicie w cenie palladu. Są to powody, dla których ten instrument handlowy stał się bardzo popularny wśród traderów.

Podsumowanie korzyści z handlu metalami szlachetnymi

  • Głębsza i pełniejsza analiza rynku
  • Stabilnie wysoki popyt na metale szlachetne
  • Tendencje o wysokim stopniu stabilności
  • Dywersyfikacja ryzyka inwestycyjnego