HFT – Handel wysokich częstotliwości

3724

Handel wysokiej częstotliwości (High Frequency TradingHFT) stał się popularną metodą zarabiania pieniędzy, jednak dla przeciętnego, początkującego inwestora niewiele oznacza ta nazwa. Dodatkowo wokół HFT funkcjonuje wiele, zarówno dobrych, jak i złych opinii, co utrudnia dotarcie do jego właściwej roli.

W dużym skrócie handel wysokich częstotliwości HFT jest prowadzony przez specjalnie zaprogramowane komputery i pozwala na wyjątkowo szybkim i automatycznym dokonywaniu transakcji na podstawie wcześniej określonych algorytmów. Tyczy się zarówno zleceń kupna, jak i sprzedaży, decydującą rolę w HFT odgrywa różnica cen na poszczególnych rynkach. Ten rodzaj handlu jest specyficznym rodzajem handlu algorytmicznego, którego cechą charakterystyczną jest wykonywanie bardzo dużej liczby zleceń, jednocześnie osiągając niewielkie zyski z poszczególnych operacji. HFT dotyczy zarówno zleceń na Giełdzie Papierów Wartościowych jak i na rynku walutowym Forex. W przypadku giełdy zysk z jednego zlecenia zwykle nie przekracza kwoty liczonej w ułamkach groszy, a w odniesieniu do rynku forex są to zyski wielkości jednego pipsa. Cały system opiera się i funkcjonuje na zauważaniu minimalnych zmian kursów, które umożliwiają zysk i ich szybkim wykorzystaniu. Dodatkowo cecha charakterystyczną handlu wysokich częstotliwości jest bardzo krótkie trzymanie aktywów. Jeden z dużych graczy HFT wyjawił, że czas pomiędzy zakupem, a sprzedażą akcji w jego przypadku wynosi 11 sekund, jednocześnie podczas stosowania tej metody nie odnotował ani jednego dnia straty w latach 2004-2008.

Opracowanie systemu HFT było konieczne ze względu na prędkość, z jaką dokonywane są transakcje, a która jest nieosiągalna dla czynnika ludzkiego. Cały system jest wynikiem postępującej automatyzacji rynków inwestycyjnych określanej mianem handlu automatycznego.

Proces stopniowej zmiany sposobu inwestowania rozpoczął się w latach 90- tych, kiedy nastąpiła znaczna ewolucja w dziedzinie składania zleceń. Początkowo komputery były wykorzystywane do składania poszczególnych zleceń bez konieczności wizyty w biurze maklerskim, a z czasem zaczęły konkurować same ze sobą pomijając czynnik ludzki, oczywiście człowiek jest potrzebny do zaprogramowania odpowiedniego algorytmu, na którym bazuje system, jednak na tym jego rola się kończy. Obecnie jedną z najprostszych i bardziej przyjaznych inwestorowi platform jest Giełdomat, który właśnie działa na takiej zasadzie. Inwestor określa odpowiednie wskaźniki oraz inne wartości, a system wysyła mu powiadomienie o optymalnych warunkach zakupu lub sprzedaży wybranego wcześniej instrumentu finansowego.

Wykorzystując handel automatyczny możemy zaplanować dowolną strategię gry opartej na analizie technicznej, fundamentalnej lub innej.  Jedną z głównych metod zarabiania na HFT jest strategia market making- opiera się na dokonywaniu transakcji kupna i sprzedaży w celu zarobienia na różnicy (spreadzie) ceny danego aktywa. Wielu inwestorów z powodzeniem zarabia w ten sposób.

Handel wysokich częstotliwości oprócz zwolenników ma również zagorzałych przeciwników. Wielu twierdzi, że jest on odpowiedzialny za drastyczne spadki, niektórzy nie boją się oskarżać inwestorów HFT o spowodowanie mniejszych i większych krachów na giełdzie.