Główne indeksy giełdowe w Polsce

1547

Indeks giełdowy to wartość (wyliczona w punktach) wyrażająca aktualną wycenę spółek giełdowych, które są do niego dopasowane. Celem indeksów polskich indeksów giełdowych jest pokazanie, jak zmieniają się ceny wybranych spółek.

Główne indeksy giełdowe w polsce

Indeksy giełdowe tworzone są w celu ułatwienia podejmowania przez inwestorów decyzji o zakupie lub sprzedaży akcji. Każdy z indeksów wymaga, aby spółki wchodzące w skład indeksu spełniały określone kryteria, więc zdarza się, że zmienia się skład indeksów. W Polsce najważniejszym i najczęściej cytowanym indeksem w mediach jest WIG20, ale nie oznacza to, że nie warto zauważać innych polskich indeksów. Znajomość indeksów giełdowych jest absolutną podstawą dla każdego inwestora zainteresowanego aukcjami. Jest to również ciekawy temat dla osób zainteresowanych ekonomią i zastanawiających się, jak wyglądają mechanizmy funkcjonowania giełdy. Czym są najważniejsze w Polsce WIGi?

WIG (Warszawski Indeks Giełdowy)

Indeks WIG jest pierwszym indeksem giełdowym w Polsce obliczanym od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 punktów. W skład indeksu WIG wchodzą obecnie wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełniają kryteria udziału w indeksach.

WIG20

Indeks WIG20 wyliczany jest na podstawie wartości portfela 20 największych i najbardziej płynnych spółek na Głównym Rynku GPW. W indeksie WIG20 może uczestniczyć nie więcej niż 5 spółek z jednego sektora notowanego na giełdzie. Obecnie w skład indeksu WIG20 wchodzą takie spółki jak: KGHM, Lotos, Pekao, Alior, PZU.

mWIG40

W skład indeksu mWIG40 wchodzi 40 średnich spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. W skład indeksu mWIG40 nie wchodzą spółki z indeksów WIG20 i sWIG80.

sWIG80

Indeks sWIG80 obejmuje 80 małych spółek notowanych na Głównym Rynku GPW. sWIG80 nie obejmuje spółek notowanych na WIG20 i mWIG40. Udział jednej spółki w indeksie jest ograniczony do 10%.

WIG30

Indeks WIG30 wyliczany jest na podstawie wartości portfela 30 największych i najbardziej płynnych spółek na Głównym Rynku GPW. W indeksie WIG30 może uczestniczyć nie więcej niż 7 spółek z jednego sektora notowanego na giełdzie, a udział jednej spółki jest ograniczony do 10% indeksu.

RESPECT

RESPECT Indeks obejmuje spółki odpowiedzialne społecznie notowane na Głównym Rynku GPW. Społeczna odpowiedzialność biznesu rozumiana jest jako strategia zarządzania i koncepcja podejścia do biznesu, która zakłada budowanie dobrych i trwałych relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu oczekiwań i szacunku dla szeroko rozumianego otoczenia biznesowego (tj. z wszystkimi zainteresowanymi stronami: pracownikami, dostawcami, klientami, społecznością lokalną, akcjonariuszami oraz dbałością o środowisko naturalne).