Czy warto inwestować w obligacje korporacyjne

1416

Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

Dla laików obligacje można porównać do lokaty. Wpłacamy określoną kwotę na dany okres i czekamy. Z tą różnicą, że lokatę możemy zamknąć w każdej chwili (najczęściej tracimy wtedy odsetki), natomiast ze sprzedażą obligacji nie jest już tak łatwo. Co prawda istnieje rynek obligacji GPW Catalyst, jednak nie wszystkie obligacje są tam notowane. Także rozważając inwestycję w obligacje, trzeba liczyć się z trudnością wyjścia z inwestycji. Obligacje gwarantują nam regularnie wypłacane odsetki (np. miesięcznie bądź kwartalnie), więc inwestycja pozbawiona jest stresujących wahań wartości naszej inwestycji. Niestety inwestycja nie jest pozbawiona ryzyka, które głównie zależy od wybranego przez nas emitenta obligacji. Ze względu na emitenta, obligacje dzielimy na: obligacje skarbowe, obligacje komunalne oraz obligacje korporacyjne.

W tym wpisie chcielibyśmy poruszyć temat obligacji korporacyjnych, które mogą być świetną formą inwestycji. Zastanówmy się w ogóle, czemu przedsiębiorstwa decydują się na wykorzystywanie obligacji jako źródło pozyskania kapitału? Przecież obligacje są droższym rozwiązaniem od kredytów. Niektórzy uważają, że przedsiębiorstwa emitują obligacje, ponieważ bank nie chce udzielić im kredytu. Jednak to nie prawda. Ogromną zaletą obligacji jest to, że działają one z pominięciem banku i dzięki temu, to przedsiębiorstwo ustala warunki pozyskania kapitału (oprocentowanie, okres do wykupu, częstotliwość wypłaty odsetek). Poza tym, w przypadku kredytu, bank ciągle sprawdza kredytobiorcę, czy przypadkiem nie będzie miał problemów ze spłatą długu. Natomiast w przypadku obligacji, nie zdarza się tak, że obligatariusze dzwonią do firmy i zadają pytania. Zauważmy również, że w przypadku kredytu, przedsiębiorstwo regularnie płaci ratę + odsetki, a w przypadku obligacji tylko odsetki i na koniec okresu kapitał.

Istotny jest fakt, że zdecydowana większość obligacji korporacyjnych oferuje znacznie wyższe oprocentowanie od lokat bankowych oraz obligacji skarbowych. Oczywiście w parze idzie wyższe ryzyko, natomiast powinno być ono akceptowalne nawet przez inwestorów z awersją do ryzyka. Wszystko zależy od odpowiedniego doboru emitenta. To od nas zależy, czy zdecydujemy się na ogromną korporację oferującą np. odsetki na poziomie 4%, czy mniejszą spółkę z odsetkami 8% czy nawet wyższymi. Oczywiście w poszukiwaniu odpowiedniego emitenta, nie szukamy czarnego konia z możliwością dynamicznego wzrostu, a bezpiecznej przystani. Przede wszystkim zależy nam na stabilności. Ważny jest też model biznesowy. Dużą korzyścią jest dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa, gdy spółka ma na rynku kilka różnych produktów czy prowadzi różne działalności. Oczywiście przed inwestycją należy też przeanalizować sprawozdanie finansowe spółki. Pamiętajmy, że szukamy bezpiecznej przystani, także najważniejsze będą stabilność rozwoju oraz zadłużenie spółki spłacane w trakcie okresu do wykupu obligacji. Oczywiście istotne też jest, kto zarządza spółką.

Ważnym aspektem przy wyborze obligacji korporacyjnych jest ich zabezpieczenie, czy jego brak. Oczywiście według ustawy o obligacjach, przedsiębiorstwo odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki z tytułu obligacji. Natomiast często też występuje dodatkowe zabezpieczenie. Najbardziej popularne jest zabezpieczenie hipoteką. Jednak warto pamiętać, że wartość hipoteki może być zawyżona bądź bardzo trudna do sprzedaży. Dochodzenie swojego kapitału może potrwać nawet kilka lat. Występują też inne zabezpieczenia: zastaw rejestrowy, gwarancja, świadczenie na rzecz osoby trzeciej, blokada finansowa czy oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Możliwa też jest inwestycja w obligacje z wykorzystaniem funduszy inwestycyjnych, czyli powierzenie naszych pieniędzy specjalistom. Należy jednak pamiętać o opłatach czy prowizjach, które musimy ponieść.

Dlaczego powinniśmy znać taki instrument jak obligacje? Przy inwestowaniu warto wykorzystywać dywersyfikację portfela. Polecałbym rozważyć podzielenie naszego kapitału na inwestycje bezpieczne i bardziej ryzykowne. Do inwestycji bezpiecznych należą przede wszystkim obligacje, natomiast do ryzykownych: akcje czy instrumenty pochodne (nie zapominajmy o rozważeniu inwestycji alternatywnych).