Inwestycje dla ceniących spokój

1027

Fundusze obligacji korporacyjnych, środki pieniężne, a może depozyty bankowe? Co wybrać, jeśli chcemy połączyć pokój z zyskami?

Zanim porozmawiamy o różnicach między tymi metodami inwestowania kapitału, spójrzmy na ich wspólne mianowniki. Zarówno zyski z depozytów, jak i funduszy gotówkowych lub obligacji korporacyjnych są pochodną sytuacji rynkowej, lub mówiąc wprost – są bezpośrednio związane z poziomem stóp procentowych i ich zmianami.

Oczywiście najmniejszą zmianę odczuwa posiadacz tradycyjnych depozytów, który umawia się z bankiem na określoną stopę procentową. Ci, którzy lokują nadwyżki w gotówce, muszą oczywiście zaakceptować nieznany wynik inwestycji. Jest to jednak w przybliżeniu zgodne z obecnymi warunkami rynkowymi, takimi jak oprocentowanie depozytów bankowych, rentowność bonów i obligacji skarbowych zapadających w najbliższej przyszłości. Przy inwestowaniu w fundusze obligacji korporacyjnych niepewność wyniku jest większa i wiąże się zarówno z ryzykiem wypłacalności emitentów, jak i ryzykiem stopy procentowej.

Co je łączy?

Wspólną cechą wszystkich trzech form inwestycji jest jednak przewidywalność końcowego wyniku inwestycji, ponieważ we wszystkich trzech przypadkach jest ona nieznacznie narażona na ryzyko zmiany wartości aktywów, w które inwestujemy fundusze. Jest to podstawowa cecha inwestowania w instrumenty dłużne – ich wahania wartości są stosunkowo niewielkie w porównaniu do np. akcje, waluty, a nawet fundusze obligacji skarbowych. Oczywiście należy spełnić jeden warunek: emitenci instrumentów dłużnych pozostaną wypłacalni. Wpływa to głównie na fundusze obligacji korporacyjnych i zmusza menedżerów do dywersyfikacji swoich portfeli tak szeroko, jak to możliwe.

Co je dzieli?

Różnice dotyczą jednak płynności inwestycyjnej i uzyskanych stóp zwrotu. Oczywiście depozyty bankowe są najbardziej płynną formą inwestycji, chociaż często trzeba zapłacić za utracone odsetki, aby stracić depozyt. Fundusze nie oferują takiej elastyczności. W przypadku funduszy otwartych może upłynąć kilka dni roboczych od złożenia zamówienia na wykup jednostek. W przypadku funduszy zamkniętych inwestycja może zostać zakończona w ściśle określonych czasach, często bardzo odległych od daty rozpoczęcia inwestycji. Z kolei ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe mogą oferować możliwość wyjścia w indywidualnie określonych terminach, które zwykle są związane z datą wyceny. Wypłata środków w praktyce potrwa 2-3 tygodnie.

Przewagą funduszy nad depozytami jest możliwość zatrzymania zarobionych pieniędzy, mierzona wzrostem wartości uczestnictwa lub bieżącej emerytury. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zdecydowało się na takie pionierskie rozwiązanie na polskim rynku funduszy obligacji korporacyjnych, który w ramach funduszu obligacji korporacyjnych Open Life UFK wypłaca regularny kwartalny kupon.

Liczymy zyski

Mówiąc o zwrotach – nagrodą za mniej płynności i większe ryzyko są po prostu wyższe zyski. W 2013 r. Średnia stopa zwrotu z funduszy obligacji korporacyjnych wyniosła 5,15 proc. (z wyłączeniem dwóch najsłabszych funduszy, które zostały zmuszone do sprzedaży aktywów; źródło: Obligacje.pl), przy 3,2% zarobionych przez fundusze pieniężne i około 2,5% obecnie oferowanych przez depozyty bankowe. W okresie stałych lub rosnących stóp procentowych dominacja funduszy obligacji korporacyjnych pozostanie lub wzrośnie, ponieważ stopa procentowa obligacji szybciej dostosowuje się do zmian warunków rynkowych.