Wskaźnik ISM

1639

Indeks ISM dla przemysłu jest to wskaźnik z tradycjami, publikowany od 1931 roku (z krótką 4-letnią przerwą) z racji wydarzeń związanych z II Wojną Światową. Przygotowuje go Instytut Zarządzania Podażą (Institute for Supply Management). Rolą tego wskaźnika jest wskazanie zmian aktywności w sektorze przemysłu USA. Wartość wskaźnika powyżej 50 oznacza rozwój gospodarczy, a wartość poniżej 50 oznacza recesję.

ISM
Wskaźnik ISM dla sektora usługi przemysłu w USA. Od 2019 roku indeksy te wskazują coraz niższe poziomy. Źródło: Bloomberg

Raporty ISM dostarczają informacje na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych

Raport ISM (wcześniej NAPM) stanowi kompleksowe badanie managerów ds. zakupów, dotyczące informacji o nowych zamówieniach, zatrudnieniu, czasie dostawy, produkcji, imporcie, eksporcie oraz zapasach.

Indeks jest obliczany na podstawie średnich ważonych wybranych kategorii: nowe zamówienia – 30%, produkcja – 25%, zatrudnienie – 20%, dostawy – 15%, zapasy – 10%. Chociaż liczba podmiotów badanych nie jest zbyt rozległa – ponad 300 przedsiębiorstw z 20 branż z większości stanów – dostarcza informacja na temat ogólnej sytuacji gospodarczej w Stanach Zjednoczonych.

Raport ten jest jednym z najważniejszych w sektorze prywatnym ze względu na ilość informacji, które dostarcza. Może on być stosowany jako główny wskaźnik do prognozowania cykli gospodarczych.

W indeksie dla przemysłu możemy znaleźć między innymi odpowiedzi na pytania dotyczące:

 • Nowe zamówienia: odzwierciedla poziom nowych zamówień od klientów
 • Produkcja: odzwierciedla tempo i ewentualny kierunek zmian poziomu produkcji
 • Zatrudnienie: odzwierciedla tempo wzrostu / spadku poziomu zatrudnienia
 • Dostawa materiałów: wskazuje, czy dostawy są szybsze czy wolniejsze
 • Zapasy: odzwierciedla, czy zapasy rosną / spadają
 • Inwentaryzacja klienta: informuje o poziomie inwentarza klienta
 • Ceny: informują o wysokości cen zapłaconych za dany produkt / usługę
 • Zaległości w zamówieniach: informują o zaległościach w zamówieniach, czy zwiększają się, czy zmniejszają
 • Nowe zamówienia eksportowe: Zawiera informacje na temat poziomu zamówień, zgłoszeń serwisowych i innych działań, które mają być dostarczone poza USA
 • Import: informuje o wzroście / spadku importowanych materiałów
 • Zasady zakupu

ISM index: jak jest skonstruowany?

Indeks ISM dla przemysłu jest budowany na podstawie ogólnopolskiego badania o nazwie: „ogólnopolskie badanie kierownictwa ds. Zakupów i zarządzania podażą”. Badanie jest bardzo zróżnicowane ze względu na różne branże w całym kraju. Oparty na północnoamerykańskim systemie klasyfikacji przemysłowej (NAICS). Każdą z tych branż uwzględnioną we wskaźniku ważono poprzez porównanie ich wielkości z PKB.

Następnie z odpowiedzi tworzony jest indeks rozproszenia. Jak dokładnie? Przykład z Wikipedii:

Bierzemy pod uwagę 2 odpowiedzi (informacje w danej kategorii, że wzrosła) + (informacje w danej kategorii, które pozostały niezmienione, ale połowa). Jak to się oblicza?

Na przykład respondenci odpowiedzieli, że ich zamówienia wzrosły w ubiegłym miesiącu o 20%, 70% stwierdziło, że pozostało bez zmian, a 10% spadło. Chociaż te 10% nie są przydatne w tym przykładzie, ale napisałem o tym, aby zilustrować przykład. Policzmy teraz nasz indeks:

(20% + (0,50 * 70%) = 20% + 35% = 55% i otrzymujemy wynik

Indeks branżowy tworzy się poprzez: przypisanie pięciu kategorii odpowiednich wag (po 20%):

 • nowe zamówienia
 • produkcja
 • zatrudnienie
 • dostawa
 • zapasy

ISM index: daty publikacji

 • ISM dla przemysłu: publikowany jest pierwszego dnia roboczego na początku miesiąca.

Zasada ogólna ISM

Należy pamiętać, że raport ISM skupia się na działalności produkcyjnej, natomiast usługi nie są w nim uwzględnione.