Indeks zaufania konsumentów -CCI

Wskaźniki makroekonomiczne CCI

1792

Indeks zaufania konsumentów (CCI ang. consumer confidence index) to unikalny wskaźnik dostarczany przez organizację non-profit Conference Board, składające się z wyników comiesięcznego badania ponad 5000 gospodarstw domowych, mającego na celu ocenić względną kondycję finansową, siłę nabywczą i zaufanie przeciętnego konsumenta.

Na indeks zaufania konsumentów tworzony jest przez trzy składowe:

  • Index of Consumer Sentiment – obecna ocena sytuacji konsumentów przez nich samych,
  • Current Economic Conditions – aktualny stan gospodarki w opinii konsumentów oraz
  • Index of Consumer Expectations – jakie są oczekiwania konsumentów co do rozwoju sytuacji w gospodarce w perspektywie 6 najbliższych miesięcy.

Historyczna analiza wyników Indeksu zaufania konsumentów wskazuje na wysoką przydatność tego wskaźnika przy prognozowaniu cyklu koniunkturalnego.

Istnieją inne wskaźniki mierzące nastroje konsumentów, często stosowane w połączeniu z raportem Consumer Sentiment, które czasami mogą być mylone z nim, takie jak University of Michigan Sentiment Report. Część analityków będzie starała się tworzyć własne wskaźniki prezentujące nastroje konsumentów wykorzystując dwa raporty i uśredniając wyniki.

Indeks zaufania konsumentów – Conference Board

Ankietowani w badaniu pytani są m.in. o aktualne oraz przyszłe warunki gospodarcze, jak oceniają liczbę dostępnych miejsc pracy czy dochód gospodarstw domowych. Inwestorzy mogą spodziewać się publikacji w ostatni wtorek miesiąca o godzinie 16:00 polskiego czasu. Wyższy odczyt indeksu świadczy o tym, że w badaniu uzyskano optymistyczne odpowiedzi konsumentów.

Indeks zaufania konsumentów CCI
Indeks zaufania konsumentów CCI

Znaczenie dla rynków

Dane o poprawie nastrojów konsumentów widoczne w publikacjach indeksu zaufania konsumentów będą miały bardzo pozytywny wpływ na rynki giełdowe, powodując przede wszystkim wzrost popytu na akcje. Istota badania nastrojów konsumentów jest przekonanie, że zadowoleni ze swojej sytuacji konsumenci będą zdecydowanie bardziej skłonni do podnoszenia swoich wydatków, szczególnie na dobra trwałego użytku. Ze względu na jego subiektywny charakter i stosunkowo niewielką próbę, większość ekonomistów analizuje średnie ruchome z trzech do sześciu miesięcy w celu prognozowania poważnych zmian nastrojów. Niektórzy uważają, że dopiero zmiany poziomu wskaźnika o co najmniej pięć punktów mogą oznaczać odwrócenie się wcześniej panujących tendencji. Na ogół, wzrostowi zaufania konsumentów będzie towarzyszyć poprawa innych danych dotyczących zachowania konsumentów z rosnąca sprzedażą detaliczna i wydatkami konsumentów na czele. Analizując wskaźniki dotyczące nastrojów konsumentów należy pamiętać, że właśnie siła nabywcza i skłonność do konsumpcji stanowią kluczowe czynniki umożliwiające dynamiczny wzrost gospodarczy.