Jak korzystać z oscylatorów wolumenowych

2569

Rynek walutowy jest w pewnym sensie odrębną dziedziną naukową, a przedsiębiorca dysponujący szerszą gamą narzędzi może z większą elastycznością korzystać ze zmieniających się warunków rynkowych. Analiza techniczna i analiza fundamentalna odgrywają ważną rolę w tej branży – są to narzędzia, które umożliwiają przedsiębiorcy odniesienie sukcesu na rynku. Obecnie dostępnych jest wiele narzędzi technicznych, które przedsiębiorcy mogą wykorzystać, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Inwestorzy używają tzw. oscylatora wolumenu od dziesięcioleci, narzędzia, które pozwala im określić stosunek krótszej średniej kroczącej do dłuższej średniej kroczącej. W uproszczeniu, dodatnia wartość oscylatora wolumenu może wskazywać, że strona krótkoterminowa jest silniejsza, a cena podąża za pierwotnym trendem. Ujemna wartość oscylatora wolumenu sygnalizuje niski wolumen i możliwość zmiany trendu.

Nie ma nic niezwykłego w używaniu wolumenu jako narzędzia do określania ruchów cen. Inwestor używający oscylatora wolumenu powinien skupić się na uchwyceniu momentu, w którym tempo zmiany wolumenu spowalnia, kurczy się lub przyspiesza. Na podstawie analizy wolumenu, inwestor jest w stanie wywnioskować, kiedy cena ustabilizowała się podczas poprzedniej sesji. Inwestor powinien zadać sobie pytanie o przyszły/przewidywalny kierunek trendu. Na podstawie dogłębnej analizy szczytów i dziur w wolumenie, może on uzyskać pewne informacje. Celem jest interpretacja tych sygnałów za pomocą oscylatora wolumenu, aby określić kierunek, w którym rynek zmierza.

Istnieje kilka scenariuszy związanych z wykorzystaniem oscylatorów wolumenowych. Inwestor powinien być świadomy różnych sytuacji, w których takie scenariusze mogą się urzeczywistnić. Korzystając z oscylatorów wolumetrycznych, inwestor jest w stanie przewidzieć, na przykład, załamania cen, chociaż ich uchwycenie może być trudne. Co więcej, przełomy charakteryzują się zazwyczaj wysokim odsetkiem niepowodzeń, ponieważ są one widoczne dla wszystkich inwestorów. Poniższy wykres jest dobrym przykładem szczytowej wartości oscylatora wolumenu, kiedy akcje Apple (AAPL) spadają do poprzedniego dołka (oscylatory wolumenu mogą być używane nie tylko dla walut, ale również dla papierów wartościowych).

oscylator wolumenowy

Dołek oscylatora walutowego wynosi 23,4, a oscylatora walutowego 31,7. W takiej sytuacji nie mamy żadnych wyraźnych dowodów na dalszy spadek kursu walutowego. Inwestor powinien założyć, że poziom presji po stronie sprzedaży wzrośnie po ponownym przetestowaniu poziomu minimalnego. W tym okresie możemy mieć do czynienia z jednym z dwóch scenariuszy. Nastąpi nagłe odwrócenie kursu akcji Apple (AAPL) lub spadek ceny akcji Apple w wyniku niedźwiedziej presji.

Gdy wolumen związany jest z silnym trendem wzrostowym lub spadkowym, zmiana ceny może być dość myląca. Typowym zjawiskiem podczas trendu zmian cen jest zmienny ruch wolumenu w kierunku zgodnym z trendem bazowym. Zmienność cen może być bardzo wymagająca i trudna do zinterpretowania. Brak jasnego kierunku w takiej sytuacji może prowadzić do odwrócenia trendu.

Inwestor giełdowy powinien wiedzieć, jak używać oscylatorów wolumenu na rynku bez silnego, dominującego trendu. Oscylatory wolumenu mogą dawać nam wiele fałszywych sygnałów podczas handlu z wąskimi różnicami cenowymi. Poniższy wykres jest dobrym przykładem złych sygnałów na rynku bez silnego, dominującego trendu.

wolumen wskaźnik

Na wykresie dzieje się więcej niż w rzeczywistości. Istotne jest to, że trudno jest odgadnąć kierunek, w którym odbędzie się nokaut. Tylko czas pokaże, czy rynek zostanie przejęty przez byki czy niedźwiedzie.

Rysowanie linii trendu jest bardzo ważne w kontekście użycia oscylatorów/wskaźników wolumenu. Celem rysowania linii trendu jest identyfikacja relacji pomiędzy breakoutem i wskaźnikami, tak aby inwestorzy mogli określić prawdopodobieństwo rozpoczęcia trendu. W niektórych przypadkach przełamanie oscylatora wolumenu sygnalizuje trend, w innych nie. Taka sytuacja może być uzasadniona przez prawo średnich.

Warto zauważyć, że istnieje kilka typów oscylatorów wolumenu. Przede wszystkim należy wymienić Oscylator Objętości Rynkowej (MVO) i Oscylator Objętości Procentowej (PVO). Wartość obu z nich ustalana jest na podstawie wartości oscylatora objętości.

Podusmowanie

Podsumowując, oscylator wolumenu jest bardzo użytecznym narzędziem do analizy technicznej na rynku walutowym. Warto zauważyć, że niektórzy traderzy decydują się na modyfikację oscylatora wolumenu. Zawsze należy pamiętać, że dodatnia wartość oscylatora wolumenu wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, że przewaga jest po stronie krótkoterminowej i pierwotnego trendu. Jeśli oscylator wolumenu jest ujemny, wolumen jest nieistotny i istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że trend ulegnie zmianie. Dodatkowo, oscylator wolumenu jest pomocny w oszacowaniu, kiedy wolumen spowalnia lub przyspiesza. Używając oscylatora wolumenu, inwestor jest w stanie lepiej odpowiedzieć na pytanie o przyszły kierunek trendu. Oscylator wolumetryczny może również pomóc inwestorowi lepiej zrozumieć przełomy. Wyłapanie sygnału breakout jest trudnym zadaniem, ale z pewnością jest o wiele łatwiejsze, jeśli masz do dyspozycji oscylator objętości.