Jak nauczyć się przewidywać zmiany na rynku?

rynek forex

1871

Największy międzynarodowy rynek walutowy Forex stawia przez inwestorami wiele wyzwań, wymagając od nich doświadczenia, refleksu i umiejętności przewidywania. Wielu inwestorów wykorzystuje w celu osiągnięcia jak największych zysków i zminimalizowania ryzyka sprawdzone strategie inwestycyjne. Nie obędzie się bez umiejętności dokonywania analizy technicznej wykresów, w tym korzystania z formacji świecowych, a także analizy fundamentalnej, która z kolei bazuje na danych makroekonomicznych i do przewidywania wahań kursów walut korzysta z takich danych, jak sytuacja polityczna w danym kraju, sytuacja ekonomiczna, kwestie socjologiczne, a nawet aktualne nastroje panujące wśród inwestorów. Rozmaite strategie inwestycyjne dają szansę na zysk, a równocześnie uwzględniają jego preferencje dotyczące na przykład jego tolerancję na ryzyko, skłonność do długoterminowego planowania lub nastawienie na szybkie i dynamiczne transakcje.

Jednym z zasadniczych pojęć związanych z inwestowaniem na rynku Forex są pary walutowe. Uczestniczy rynku zarabiają na wahaniach ich kursów. Przykładem pary walutowej jest USDPLN. Ten tajemniczy skrót składa się z nazw dwóch walut tworzących parę. Najbardziej płynne i popularne pary walutowe zwyczajowo dzieli się na pary główne (po angielsku majors) oraz pary drugorzędne (minors). Są jeszcze tak zwane pary egzotyczne (exotic). Pary główne odpowiadają za ponad 80 procent całego obrotu na rynku Forex. W każdej z głównych par można znaleźć dolara amerykańskiego (USD), który jest waluta podstawową walutą rezerw bankowych banków centralnych oraz najczęściej wykorzystywana walutą w międzynarodowym handlu.

Każda para walutowa składa się z waluty bazowej (pierwszy człon) i waluty kwotowanej (drugi człon). W walucie bazowej inwestor dokonuje transakcji, a w walucie kwotowanej transakcja jest rozliczana. Mówiąc w największym uproszczeniu para walutowa oznacza stosunek jednej waluty do drugiej. W omawianym przykładzie pary USDPLN walutą bazowa jest dolar amerykański, a waluta kwotowaną polski złoty. Każda transakcja na Forex polega na kupnie jednej waluty i jednoczesnej sprzedaży drugiej. W przykładowej parze można kupić dolary za złotówki i otworzyć tak zwana pozycje długą (wtedy inwestor zarabia na wzrostach kursu) lub sprzedać dolary za złotówki (wówczas zarabia się na spadkach).

Początkującym inwestorom specjaliści doradzają skoncentrowanie się na jednej (maksymalnie dwóch) parach walutowych zaliczanych do najpopularniejszych. Podobne strategie dla Forex stosują też inwestorzy z wieloletnim doświadczeniem, którzy skupiają się na jednej czy dwóch parach i zaczynają być specjalistami w handlowaniu nimi. Początkujący inwestorzy mogą również rozpocząć swoją przygodę z rynkiem Forex od założenia konta treningowego i w bezpiecznych warunkach poćwiczyć wybrane strategie bez ryzyka poniesienia realnych strat. Warto też doskonalić umiejętności analizy fundamentalnej i technicznej, śledzić bieżące wydarzenia na świecie oraz porównywać swoje przewidywania z tym, co mówią doświadczeni analitycy.