Jak przewidzieć cenę kursu walutowego lub innego instrumentu ?

kursy walut

2045

W 100 % nie ma pewności w, którą stronę pójdzie cena danej waluty. Jednak dzięki Analizie technicznej możemy wyznaczyć z dużym prawdopodobieństwem cenę do, której kurs danego instrumentu będzie zmierzał.

Linie wsparcia i oporu

Poziomy wsparcia i oporu są kluczowym narzędziem wykorzystywanym w analizie technicznej. Służą one do określenia poziomów, na których prawdopodobieństwo zatrzymania ruchu cen jest wyższe. W ten sposób możesz określić poziom SL lub poziom, na którym będziesz czekał na sygnał, zanim zajmiesz pozycję. Dzięki temu nie ścigamy trendu, ale zawsze zaczynamy od miejsca, w którym trend wydaje się rozpoczynać kolejny etap.

Definiując najprościej jak się da:

Poziom wsparcia – wskazują na cenę, przy której większość inwestorów sądzi, iż ceny pójdą w górę.

Poziom oporu – wskazują na cenę, przy której większość inwestorów sądzi, iż ceny pójdą w dół.

Obserwując wykresy widać, że cena tak naprawdę porusza się od wsparcia do oporu. Widoczne jest to zwłaszcza na wyższych interwałach, gdzie nie widać tzw. szumu czyli wielu przypadkowych ruchów na wykresie.

Poziom wsparcia poziom oporu

Na powyższym wykresie widzimy strefy wsparcia. Zasada jest następująca:

  • w trendzie wzrostowym używamy poziomu wsparcia do otwierania długich pozycji, poziomu oporu używamy tylko do ich zamykania.
  • w trendzie spadkowym korzystamy z oporów do otwarcia pozycji krótkich, ze wsparć jedynie do ich zamykania
  • w trendach bocznych gramy na odbicia od wsparcia i od oporu

Istnieje coś takiego jak dwufunkcyjność stref. Oznacza ono, że strefa wsparcia po przebiciu w dół staje się automatycznie strefą oporu, a wybicie strefy oporu sprawia, że staje się ona wsparciem.

trend wzrostowy spadkowy i boczny

Powyższy wykres przedstawia strefy SR w wyższych interwałach, tygodniowych W1. Takie strefy są ważniejsze. Niebieska strzałka wskazuje miejsce, w którym inwestorzy czekają na wzrost sygnału, ponieważ istnieje strefa wsparcia. Następnie ceny rosną i pomimo faktu, że strefa oporu została przezwyciężona (co wskazuje na siłę trendu) nastąpiło pewne odwrócenie. Obecnie cena zmierza w kierunku kolejnego, jeszcze większego oporu, czyli szczytów kilkuletnich.

O sile stref świadczą:

  • mocniejsze strefy pochodzą z wyższych interwałów czasowych.
  • im kurs więcej razy odbijał się od strefy, tym jest ona silniejsza
  • strefy dwubiegunowe, który były i wsparciem i oporem także mają większą moc niż strefy jednofunkcyjne
  • strefy skrajne (oznaczające ważne, historyczne dołki lub szczyty) są ważniejsze niż strefy lokalne, wewnętrzne.

Dzięki ocenie tego do którego punktu będzie zmierzał kurs pary walutowej będziesz w stanie osiągnąć jeszcze lepszą cenę waluty niż konkurencja, która nie zna analizy technicznej.