Fundusz akcyjny

Inwestycje

1396

Fundusz akcyjny to fundusz inwestujący w akcje giełdowe, zwane także papierami wartościowymi. Fundusze akcyjne można porównać z obligacjami i funduszami pieniężnymi. Celem funduszu kapitałowego jest długoterminowy wzrost zysków dzięki wzrostowi ceny akcji, chociaż historycznie dywidendy były również ważnym źródłem całkowitego zwrotu. Określone fundusze akcyjne mogą być ukierunkowane na konkretny sektor rynku lub mogą być ukierunkowane na określony poziom ryzyka.

Fundusze akcyjne mogą mieć określony styl inwestycyjny, na przykład uwzględniają wartość firmy lub wzrost. Fundusze mogą inwestować wyłącznie w papiery wartościowe z jednego lub więcej krajów. Fundusze mogą koncentrować się na konkretnej wielkości firmy. Mówi się, że fundusze powiązane z jakimś elementem selekcji akcji są lepiej i aktywniej zarządzane, podczas gdy fundusze indeksowe starają się najlepiej odzwierciedlać określone indeksy akcji.

Mienie funduszu inwestycyjnego

Aktywa funduszu inwestycyjnego, to: środki z wkładów wniesionych przez uczestników funduszu, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe nabyte przez fundusz oraz korzyści wynikające z tych praw.

Kiedy warto zainwestować w fundusz akcji?

Fundusz akcyjny został stworzony dla bardziej odważnych inwestorów – lubiących ryzyko i apetyt na większe zyski. Ta grupa zbiorcza charakteryzuje się większymi wahaniami oczekiwania, ale można oczekiwać od niej ostatniej stawki. Niestety nierozważne inwestycje w fundusze akcyjne mogą również prowadzić do zarządzania stratami.

W co inwestuje fundusz akcyjny?

Fundusze akcyjne Większość zebranych funduszy inwestuje w akcje (zwykle co najmniej 70%) i inne udziałowe papiery wartościowe, co oznacza, że stają się one faktycznie współwłaścicielami.

Jak dzielimy fundusze akcyjne?

W ramach tej kategorii fundusze można podzielić na przykład na regiony, z których pochodzą wybrane spółki: polskie fundusze akcji, europejskie fundusze akcji lub te, które inwestują na całym świecie. Kolejnym kryterium może być charakter spółki.

Firmy typu wzrostowego, to znaczy te, które są na początku ścieżki biznesowej lub wdrażające nowe atrakcyjne projekty, które mają znacząco wpłynąć na ich zyski. Z drugiej strony często reprezentowane są firmy reprezentujące wartość, czyli firmy o ugruntowanej pozycji na rynku i stabilnym modelu biznesowym.

Innym często stosowanym kryterium odróżniającym fundusze akcyjne jest wielkość spółek, w które inwestują, na przykład fundusz małych i średnich przedsiębiorstw.

Po co inwestować w fundusz akcyjny zamiast inwestować bezpośrednio na giełdzie?

Fundusz akcyjny ma tę przewagę nad inwestowaniem w akcje spółek, że dywersyfikuje naszą inwestycję – w jednym funduszu może znajdować się wiele papierów wartościowych różnych spółek. W przypadku obniżenia wyceny jednej straty nie odczujemy aż tak bardzo, ponieważ inni mogą osiągnąć zysk. Zarządzający nadzorują inwestycje każdego funduszu. Jego zadaniem jest wybór firm z całego portfela dostępnego w danej branży, regionie lub kategorii. Praca menedżera gwarantuje rzetelną i profesjonalną analizę rynku przed alokacją środków – w ten sposób ograniczamy ryzyko inwestycyjne.

Kiedy inwestować w fundusze akcyjne?

Ze względu na różnorodność funduszy akcyjnych powinieneś świadomie wybrać ich rodzaj i dopasować swój własny apetyt na ryzyko. W takim przypadku ryzyko poniesienia straty jest znacznie wyższe niż w przypadku funduszy pieniężnych, ale zysk może być również znacznie wyższy.

Fundusz akcji powinien stanowić znaczną część portfela inwestycyjnego w fazie ożywienia gospodarczego – kiedy gospodarka zaczyna rosnąć z dołka, a wyceny spółek są atrakcyjne w stosunku do ich historycznych wyników.

Inwestowanie w fundusz akcji – przykład

Michalina ma 23 lata. Chciałąby kupić samochód po ukończeniu 30 lat. Zaczęła odkładać pieniądze wcześniej, aby systematycznie uzbierać wymaganą kwotę. Po odłożeniu części sumy zaczęła myśleć o inwestowaniu pieniędzy.

Pierwszym pomysłem była lokata bankowa, która gwarantowała niski, ale stabilny zysk. Po przeanalizowaniu różnych dostępnych opcji dziewczyna postanowiła zdywersyfikować swoją inwestycję i bardziej ryzykowną opcję, aby dać sobie szansę na zwiększenie kapitału.

Michalina 80% zainwestowała w fundusz akcyjny, co wiąże się z wyższym ryzykiem, ale może również przynieść większy zysk. Nawet jeśli na rynku nastąpi jakakolwiek korekta, długi horyzont da szansę na wyrównanie strat. Z drugiej strony świadomość, że pieniądze będą potrzebne dopiero za 7 lat, nie zmusi cię do anulowania inwestycji w niekorzystnym tempie.

Ponadto dziewczyna zdecydowała, że ​​w miarę zbliżania się czasu zakupu samochodu będzie stopniowo zmniejszać udział funduszy akcyjnych w portfelu, aby zmniejszyć ryzyko inwestycyjne.