Korona czeska i jej historia

1427

Korona czeska jest nadal oficjalnym środkiem płatniczym w całej Republice Czeskiej ze względu na fakt, że kraj nalega na własną walutę ze względu na niskie poparcie społeczne dla przystąpienia do mechanizmu kursowego. Jaka jest historia i kurs czeskiej waluty CZK?

Historia czeskiej waluty

Pierwsze monety halerzowe weszły do obiegu w 1927 r., a banknoty koronowe – w 1927 r. Za panowania Habsburgów walutą była korona austro-węgierska. Jednak podczas II wojny światowej Czechy i Słowacja utworzyły jedno państwo, w którym obowiązywała wówczas czechosłowacka korona. W 1993 r. Republika Czeska oficjalnie wprowadziła nową walutę, którą jest dziś korona czeska. Stało się tak w wyniku rozpadu Czechosłowacji na Czechy i na Słowację, a także reform walutowych, które doprowadziły do powstania korony czeskiej i słowackiej.

Jedna koron jest podzielona na 100 halerzy, a w obrocie były monety o nominałach 10, 20 i 50 halerzy, a także 1, 2, 5, 10, 20 i 50 koron i banknoty o wartości 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 i do 5000 koron. Jednak w 2003 r. Nominały 10 i 20 nominałów zostały wycofane z obiegu, a w listopadzie 2008 r.przestały obowiązywać nominały 50 i banknoty o wartości 20 koron.

Wygląd korony czeskiej

Jeśli chodzi o wygląd monet i banknotów korony czeskiej, na awersie monet znajduje się czeski herb, a po drugiej stronie stylizowane liczby reprezentujące określoną wartość. Moneta koronna o nominale 1 przedstawiała św. Wacława, 2 korony – ozdobny guzik z czasów Wielkich Moraw, 5 koron – Most Karola w Pradze, 10 koron – katedra w Brnie, 20 koron – Święty Wacław i 50 koron zdobiły zamek królewski w Pradze.

Z kolei na banknocie wartym 20 koron był król Przemysław Otokar I, 50 koron – święta Agnieszka Przemyślidka, 100 koron – król Karol IV, 500 koron – Božena Nemcova, 1000 koron František Palacký, 2000 koron Ema Destinnova, a banknot o wartości 5000 koron ma wizerunek Tomasza Garrigue Masaryka.

Obecnie korona czeska jest nadal walutą Republiki Czeskiej, a monety i banknoty są produkowane przez Mennicę Czeską. Banknoty są drukowane na specjalnym papierze, którego elementami są wełna i kolorowe włókna.

2015 rok był najgorszym rokiem dla korony czeskiej, ponieważ podjęto decyzję o dewaluacji waluty krajowej w celu ożywienia gospodarki poprzez eksport i inflację.

Korona czeska a Euro

Czechy są zobowiązane do przyjęcia euro i zastąpienia nim czeskiej korony. Republika Czeska nie należy do ERM II, ale spełnia formalne warunki przyjęcia euro. W 2014 r. Inflacja w Czechach wyniosła 0,4%. Ze względu na bardzo niskie poparcie społeczne dla wprowadzenia euro czescy politycy nawet nie deklarują początkowej daty przyjęcia euro.