Lokaty terminowe – rentierskie

759

Niektóre banki oferują swoim klientom lokaty rentierskie. Są to depozyty długoterminowe, które różnią się od depozytów standardowych tym, że odsetki są wypłacane w trakcie trwania umowy.

Lokaty rentierskie kojarzone są głównie z ofertą dla zamożnych klientów. Zazwyczaj do złożenia takiego depozytu wymagane są znacznie wyższe kwoty niż w przypadku zwykłych lokat terminowych. Kwota wpisu zaczyna się od dziesiątek tysięcy w i powyżej. Nie jest to jednak regułą, gdyż istnieją już lokaty czynszowe, których minimalna kwota zaczyna się od kilkuset złotych.

Lokaty rentierskie to zazwyczaj depozyty długoterminowe – na okres od jednego do trzech lat. Jednak w ofercie można znaleźć oferty na jeszcze dłuższy okres. Cechą charakterystyczną tego typu lokat jest sposób płacenia odsetek. W przypadku depozytów zwykłych odsetki wypłacane są na koniec okresu umownego wraz z kapitałem. Czasami są one kapitalizowane co miesiąc lub kwartał i dodawane do salda depozytów.

Oprocentowanie lokat rentierskich

W przypadku lokat rentierskich odsetki wypłacane są posiadaczowi w trakcie trwania depozytu. Na przykład w ujęciu miesięcznym, kwartalnym lub półrocznym. Dożywotnik może następnie na bieżąco korzystać z tych pieniędzy, czy to na życie, czy też na dalsze inwestycje. Istnieją również depozyty, w przypadku których odsetki są wypłacane z góry – w momencie składania depozytu. Jeśli klient nie przetrwa do końca umowy, kapitał zostanie mu wypłacony minus kwota odsetek zapłaconych wcześniej.

Ponieważ lokaty rentierskie kierowane są głównie do osób z grubszym portfelem, ich stopy procentowe są czasami negocjowane. Przed złożeniem depozytu można spróbować umówić się z bankiem na nieco lepsze oprocentowanie niż w przypadku depozytów zwykłych. Standardowe oprocentowanie lokat rentierskich, podobnie jak lokat terminowych, zależy od stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Jeśli stopy procentowe są niskie, trudno jest liczyć na wysokie stopy procentowe.

Mechanizm lokat rentierskich może więc przypominać rachunki oszczędnościowe. Tam odsetki wypłacane są klientowi miesięcznie lub kwartalnie. To od nich zależy, czy chcą pozostawić je na koncie oszczędnościowym, czy też wypłacić i wykorzystać je w inny sposób. W tym przypadku jednak różnica leży w stopie procentowej – oprocentowanie rachunków oszczędnościowych jest zmienne i jeśli stopy procentowe banku centralnego są obniżane, bank prowadzący rachunki może obniżyć stopę procentową. W przypadku lokaty rocznej o stałym oprocentowaniu nie musimy się obawiać obniżki – z góry uzgadniamy konkretną stopę procentową.

Może to być jednak pułapka, jeśli rynek oczekuje wzrostu stóp procentowych. Następnie zamrażamy nasze pieniądze na pewien procent, podczas gdy oprocentowanie rachunków oszczędnościowych może wzrosnąć po decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

Lokaty rentierskie – gdzie założyć?

Lokaty rentierskie można otwierać w placówkach bankowych, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Banki mogą wymagać od przyszłych emerytów otwarcia konta osobistego, na które będą co kwartał płacić odsetki od lokaty.

Podobnie jak zwykłe depozyty terminowe, lokaty rentierskie są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Ponieważ jednak lokaty te są zazwyczaj otwierane na wysokie kwoty, należy pamiętać, że BFG gwarantuje 100% zwrot środków “tylko” do kwoty 100.000 EUR na klienta. Jeśli masz do zdeponowania większą kwotę pieniędzy, warto zastanowić się, czy lepiej jest rozłożyć tę kwotę pomiędzy kilka banków. Jak mówi stare powiedzenie, nie wszystkie jajka wkłada się do jednego koszyka.