Olga Nakielska – Redaktor Naczelny

1448

Olga Nakielska – Redaktor Naczelny

Olga Nakielska jest redaktorem naczelnym – odpowiada za całość portalu. W praktyce Olga Nakielska jest osobą, która kieruje całością działań redakcji od strony merytorycznej i odpowiada za kształt oraz zawartość portalu internetowego.

Redaktor naczelny kieruje także pracą zespołu dziennikarzy, a także odpowiada za kontakt z domami maklerskimi czy brokerami działającymi na rynku giełdowym i walutowym.