Co to jest Gra – definicja

2010

Gra jest terminem slangowym, który opisuje pozytywne aspekty decyzji inwestycyjnej. Gra w inwestowanie jest powodem, dla którego inwestor podjął swoją decyzję. „Gra na giełdzie” to termin używany przez początkujących inwestorów, oznaczający, że uzyskali oni dostęp, symulowany lub rzeczywisty, do wzlotów i upadków na giełdzie.

Wyjaśnienie terminu gra

Gra opisuje powody, które przemawiają za wyborem inwestycji lub nie. Inwestowanie w akcje nie jest w żaden sposób gwarancją; będą informacje wspierające i sprzeczne z jakąkolwiek decyzją. Podobnie jak w przypadku gry w piłkę nożną, decyzja jest podejmowana na podstawie podanych informacji w danym momencie. Dowiedzenie się, czy był to właściwy mecz, zostanie ustalone w późniejszym czasie.

Termin „gra” jest używany zarówno w rozmowie, jak i jako znany żargon w sprawozdaniach finansowych i artykułach inwestycyjnych. Zazwyczaj opisuje on decyzję inwestycyjną. Na przykład, spójrzmy na poniższe stwierdzenia, które odzwierciedlają te, które są zazwyczaj podejmowane przez inwestorów.

Pytanie: „Dlaczego kupiłeś te akcje?”

Odpowiedź1: „To była gra wartości księgowej, ponieważ akcje były notowane znacznie poniżej ich wartości księgowej.”
Odpowiedź 2: „To była długoterminowa gra na rynku nieruchomości, ponieważ uważam, że wartość nieruchomości wzrośnie w ciągu najbliższych 10 lat.”
Odpowiedź 3: „To była gra infrastrukturalna dla krajów rozwijających się, ponieważ firma buduje drogi w krajach rozwijających się.”

Porównanie gry i czystej gry

Aby lepiej zrozumieć, jak używać tego terminu w codziennych rozmowach związanych z ekonomią i finansami, można zapoznać się z terminami w wiadomościach i raportach finansowych, które używają tego terminu w swojej sprawozdawczości. Na przykład, w dyskusji na temat zapasów technologii, eksperci finansowi mogą nazwać zapasy technologii „zabawą w bezpieczeństwo”. Termin ten opiera się na koncepcji inwestora jako gracza; jeśli inwestor jest niechętny ryzyku, może chcieć trzymać się zasad gry bezpieczeństwa, a powyższy przykład wyraźnie doradza tym inwestorom, aby kupowali akcje technologii, co do których jest mało prawdopodobne, aby generowały duże ilości ryzyka.

Można również spotkać się z terminem „czysta gra”, jak w przypadku spółki typu „pure-play” lub metody „czystej gry”. Spółka typu „pure play” to taka, która koncentruje się wyłącznie na jednym konkretnym produkcie lub działalności. Aktywni inwestorzy, którzy chcą wspierać poszczególne produkty lub segmenty branży, mogą być zainteresowani spółkami typu „pure play”. Na przykład, Starbucks Corporation kwalifikuje się jako firma „pure play”, ponieważ koncentruje się na sprzedaży kawy. Z drugiej strony, spółka taka jak General Electric, która posiada wiele linii biznesowych i marek, nie kwalifikuje się jako czysta gra.