PGG uruchamia pilotażową instalację fotowoltaiczną w Ruchu Halemba kopalni Ruda

720

Firma uruchomiła dziś pilotażową instalację fotowoltaiczną o mocy 410 kWp (kilowat) w Halemba Ruch kopalni Ruda w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) – to pierwszy z projektów projektu PGG generujących energię słoneczną.

„Na dachach 9 budynków Halemby, od zarządzania do lampowni, zbudowano w sumie 1109 paneli słonecznych do produkcji energii elektrycznej. Zainstalowana moc elektrowni słonecznej wynosi 410 kW, co zapewni około 390 MWh energii elektrycznej co roku. Większość będzie dostępna w długich dniach od marca do września (80% rocznej produkcji) ”- czytamy w komunikacie prasowym.

PGG podkreśla, że ​​energia elektryczna z paneli doskonale nadaje się do oświetlenia i zasilania budynków na powierzchni zakładu. Ilość energii elektrycznej wytworzonej na niewielkim obszarze wystarczyłaby dla 177 domów jednorodzinnych (4-osobowe gospodarstwa domowe). Posiadając własną energię elektryczną w Halembie, PGG pozwoli zaoszczędzić 136,5 tys. Na rachunkach PLN rocznie, również podanych.

„Elektrownie PGG mają już własne sieci wewnętrzne, dzięki czemu zaoszczędziliśmy nam problemów z podłączeniem instalacji. Dzięki rozwiniętej w regionie infrastrukturze energetycznej każda z kopalni posiadających nadwyżkę energii elektrycznej z fotowoltaiki będzie mogła wysłać ją na adres w każdej chwili do innego zakładu, który potrzebuje tylko więcej energii ”- powiedziała Joanna Kołodziej z BSIiR PGG, dodając, że znaczną przewagą firmy górniczej w zakresie fotowoltaiki jest bardzo duży obszar.

W niedalekiej przyszłości hałdy kopalni Sośnica w Gliwicach wzdłuż autostrady A4 czekają na montaż – tym razem nad panelami naziemnymi (łączna moc farmy wyniesie około 8 MWp). Podobne farmy na 8 wybranych hałdach i obszarach pogórniczych w PGG będą miały moc 40 MWp. Natomiast kolejne instalacje dachowe (na początku w Sośnicy, Rudzie Śląskiej i Rybniku) dadzą około 6-7 MWp mocy. PGG szacuje, że łączna liczba elektrowni słonecznych firmy może osiągnąć ok. 95 MW mocy. Firma sfinansowała projekt pilotażowy w Halembie ze środków własnych. Koszt całego projektu energii słonecznej w PGG szacowany jest na około 300 milionów złotych. Stwierdzono również, że nawet 80% funduszy zostanie pozyskanych z UE w ramach programu NFOŚiGW w Warszawie w celu ograniczenia emisji przemysłowych.

Tak zwany. uniknięte emisje wynikające z przejścia na zużycie czystej energii w całym projekcie PGG szacuje się na około 60 000 ton dwutlenku węgla rocznie. Pilot w Halembie zapobiegnie uwolnieniu 317 t dwutlenku węgla (CO2), 297 t dwutlenku siarki (SO2), 302 t tlenków azotu (NOx) i 18 kg pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10 w powietrze, czytamy dalej.

Oprócz farm słonecznych Polska Grupa Górnicza inwestuje w zarządzanie metanem z kopalń do kogeneracji w produkcji energii elektrycznej, ciepła i sprężonego powietrza. PGG przygotowuje tzw. Zieloną księgę – przypomniano także dokument z założeniami i nowymi kierunkami rozwoju w zakresie fotowoltaiki, zgazowania węgla i innowacyjnych usług wykorzystujących potencjał wydobycia.

Polska Grupa Górnicza, jako spółka celowa, została powołana do przejęcia aktywów i pasywów Kompanii Węglowej. 1 kwietnia 2017 r. Została podpisana umowa sprzedaży dla PGG Sp. o.o. KHW S.A., która obejmuje Kopalnię Węgla „Mysłowice-Wesoła”, Kopalnię „Murcki-Staszic”, Kopalnię „Wujek” i Kopalnię „Wieczorek”, a także udziały w Śląskim Centrum Usług Wspólnych Sp. ogród zoologiczny. w Katowicach. 29 grudnia 2017 r. PGG sp. Z o.o. przekształcona w spółkę akcyjną.