Inflacja we Francji spadła do 1% w maju, wydatki konsumentów wzrosły powyżej prognoz

998

W maju ceny konsumpcyjne we Francji, zgodnie ze standardami krajowymi, wzrosły o 1% w porównaniu z tym samym miesiącem rok wcześniej, pokazuje wstępna ocena statystyk Insee. W porównaniu z kwietniowym wzrostem cen o 1,1% roczna inflacja w maju spowolniła. Prognozy ekonomistów sugerowali tempo wzrostu na poziomie 1,1%, podobnie jak w kwietniu. Jeśli chodzi o poprzedni miesiąc, odnotowano wzrost cen o 0,2%, podczas gdy ekonomiści przewidywali – 0,3%. Roczny wzrost cen żywności wyniósł 2,3%. Ceny nośników energii wzrosły o 3,4% w ciągu roku, usługi – o 0,7%. Skok cen o 9,1% odnotowano w wyrobach tytoniowych. Roczna stopa inflacji, zgodnie ze standardami UE, wyniosła 1,1%, przy przewidywaniach w 1,2%. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,2%, nie osiągając oczekiwanego przez ekspertów wzrostu o 0,3%. Raport Insee dotyczący wydatków konsumenckich wykazał wzrost o 0,8% w kwietniu wobec spadku o 0,3% w marcu. W ciągu roku ten wskaźnik wzrósł o 1,2%, przekraczając oczekiwany przez ekonomistów wzrost o 0,6%.

Inflacja w Wenezueli w 2018 roku przekroczyła 130 tys. procent

Pierwszy raport od 3 lat, opublikowany przez Centralny Bank Wenezueli na temat inflacji w kraju, pokazał, że w 2018 r. jej poziom osiągnął 130060%. Od początku 2019 r. największy wzrost cen konsumpcyjnych – o 196,6% odnotowano w styczniu. W kwietniu ceny wzrosły o 33,8%. Ostatnie dane opublikowane przez wenezuelskiego regulatora wskazywały na roczną inflację w 2015 r. na poziomie 180,9%. Według Banku Centralnego, w trzecim kwartale ubiegłego roku PKB Wenezueli spadł o 22,5% w ujęciu rocznym. Długi kryzys gospodarczy w Wenezueli został zaostrzony przez nałożone sankcje wobec kraju. W tym kontekście prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego na 2019 r. zakłada spadek PKB o 25%. W 2020 r. przewiduje się dalszy spadek – kolejne 10%. Według szacunków MFW inflacja w tym i następnych latach będzie na poziomie 10 mln procent.

Szef Komisji Europejskiej odrzucił możliwość rewizji umowy Brexit

Unia Europejska nie planuje nowych negocjacji z Wielką Brytanią, aby zawrzeć kolejną umowę w sprawie Brexitu. O tym powiedział szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, który zaprzeczył doniesieniom w mediach wielu kandydatów brytyjskiej Partii Konserwatywnej, że negocjacje z Brukselą są wznawiane. Juncker powtórzył, że jego zdanie pozostaje niezmienione w tej kwestii. Nowych negocjacji z Wielką Brytanią nie będzie. O tym, że potrzeba nowej wersji umowy dla Brexitu poprzednio powiedział szef brytyjskiego MSZ, Jeremy Hunt. W szczególności mówił o włączeniu do umowy warunków, które uniemożliwiłyby utworzenie fizycznej granicy między Irlandią Północną a Irlandią. Hunt nalega na utworzeniu nowego zespołu do negocjacji, który obejmie także przedstawicieli Szkocji i Walii.

Warunki biznesowe w brytyjskim sektorze usług nadal gwałtownie się pogarszają

W okresie trzech miesięcy do maja sektor usług w Wielkiej Brytanii doświadczył dalszego pogorszenia. Badanie dostawców usług przeprowadzone przez Konfederację Brytyjskiego Przemysłu CBI wykazało spadek salda obrotów o 19%, co jest najbardziej znaczącym spadkiem od sierpnia 2012 r. Największy spadek od listopada 2011 r. wykazał zysk dostawców usług w Wielkiej Brytanii, odpowiedni wskaźnik zmniejszył się o 24%. Odnotowano również spadek optymizmu firm o 8% ze względu na ogólną sytuację biznesową. Ten wskaźnik w sektorze usług biznesowych i profesjonalnych spada już cztery kwartały. Spadek nastrojów w sektorze usług konsumenckich obserwuje się przez trzy kwartały z rzędu. Niepewność co do Brexitu nadal negatywnie wpływa na sektor.

Bank Kanady utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Bank Kanady ogłosił decyzję podjętą na majowym posiedzeniu o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Stopa overnight została utrzymana na poziomie 1,75%. Kanadyjski regulator oczekuje przyspieszenia wzrostu gospodarczego w drugim kwartale. Według jego szacunków, w najbliższych miesiącach inflacja będzie bliska 2%, czyli praktycznie będzie odpowiadać docelowemu wskaźnikowi. Bank Centralny powiedział również, że będzie ściśle monitorować poziom inflacji i innych wskaźników ekonomicznych oraz podejmować własne decyzje polityczne na podstawie ich wyników. Po ostatniej podwyżce stóp procentowych w październiku 2018 r. Bank Centralny zajął postawę wyczekującą na tle wysokiego zadłużenia gospodarstw domowych, a także z powodu ciągłego napięcia w stosunkach handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Eksperci bankowi zwracają uwagę na negatywny wpływ ograniczeń handlowych, nałożonych przez Chiny, na kanadyjski eksport. Regulator zwrócił uwagę również na oznaki ożywienia w sektorze naftowym i stabilizację krajowego rynku mieszkaniowego.

Capri Holdings przewidziała wyniki finansowe w bieżącym kwartale poniżej oczekiwań analityków

Amerykański dom mody Capri Holdings poinformował, że według jego szacunków zyski w bieżącym kwartale fiskalnym nie osiągnie prognoz ekonomistów, ponieważ firma planowała duże inwestycje po zakupie marki Versace i obniżeniu celów sprzedaży dla marki Michael Kors. Ta wiadomość w środę obniżyła akcje spółki o prawie 8%. Inwestycje firmy w tym roku fiskalnym będą skoncentrowane na uruchomieniu nowych sklepów Versace i Jimmy Choo, a także na organizowaniu imprez modowych z udziałem gwiazd filmowych. Plany domów mody sugerują, że liczba sklepów Versace wzrośnie z 200 do 300. Firma chce również zwiększyć swoje roczne przychody do 2 mld dolarów poprzez rozszerzenie handlu online. W pierwszym kwartale finansowym, który kończy się w czerwcu, firma spodziewa się zysku od 85 centów do 90 centów za akcję. Prognozy ekonomistów zakładali wartość w 1 dolar 23 centy za akcję.

Banki USA zwiększyły zysk netto o 8,7% w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale banki USA zwiększyły skumulowany zysk netto o 8,7% w ujęciu rocznym, do 60,7 mld dolarów. Dane te są zgłaszane przez Federal Deposit Insurance Corporation. Spośród 5 tys. 362 amerykańskich instytucji finansowych, których wypowiedzi zostały przeanalizowane, ponad dwie trzecie wskazywało na wzrost zysków. Udział nierentownych banków był poniżej 4%. W okresie sprawozdawczym dochód odsetkowy banków wyniósł 139,9 mld dolarów, wzrastając o 6% w ciągu roku. Marża odsetkowa netto wyniosła 3,42% wobec 3,32% rok wcześniej. Odnotowano również wzrost średniej stopy zwrotu z aktywów banków do 1,35% z 1,28%. Sprawozdawczość banków wskazywała na roczny wzrost całkowitych wolumenów kredytów w ich bilansach. Liczba ta wzrosła o 4,1%. Pod koniec kwartału w kraju odnotowano 59 problemowych banków, co jest najniższą wartością od pierwszego kwartału 2007 roku.

Stowarzyszenie Niemieckich Izb Przemysłowo-Handlowych obniżyło prognozę wzrostu gospodarczego w kraju na 2019 rok

Stowarzyszenie Izb Przemysłowo-Handlowych Niemiec, w oparciu o dane z ankiety przeprowadzonej wśród około 25 tysięcy firm, pogorszyło prognozę wzrostu PKB w Niemczech na 2019 r. z 0,9% do 0,6%, co wynika głównie z niższych oczekiwań dotyczących perspektyw sektora produkcyjnego i globalnego spowolnienia gospodarki. Prezes stowarzyszenia Eric Schweitzer zwrócił uwagę, że niemieckie oczekiwania biznesowe dotyczące eksportu spadły do ​​najniższego poziomu od 10 lat w wyniku spowolnienia globalnego wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem taka sytuacja pociągnie za sobą dalsze pogorszenie planów inwestycyjnych, a także planów zatrudnienia w sektorze przemysłowym. Opublikowane wcześniej dane z Instytutu IFO wykazały ostry spadek zaufania niemieckich eksporterów w maju z powodu zaostrzenia globalnych wojen handlowych.