Poker Omaha Hi/Lo

1531

Omaha Hi/Lo

Omaha Hi/Lo (zwana też „Omahą High Low”, „Omahą H/L”, „Omahą/8” lub „Omahą 8-or-better”) zyskała ogromną popularność dzięki wysokim pulom, które można w niej wygrać. Każdy gracz otrzymuje cztery zakryte karty („karty własne”), które należą tylko do niego. Pięć odkrytych kart wspólnych jest wykładanych na stół. Do utworzenia najlepszego 5-kartowego układu gracze muszą użyć dokładnie dwóch spośród kart własnych oraz dokładnie trzech kart wspólnych. Pula jest dzielona pomiędzy posiadaczy najlepszego układu wysokiego i najlepszego układu niskiego, stąd nazwa Omaha Hi/Lo. Do utworzenia wysokiego i niskiego układu możesz wykorzystać różne kombinacje dwóch kart z ręki z kartami ze stołu, ale zawsze muszą to być dokładnie dwie karty własne i trzy wspólne. Na stronie z pokerowymi układami znajdziesz ich hierarchię dla odmiany Omaha Hi/Lo.

Omaha Hi/Lo jest rozgrywana wg zasady „8-or-better”, co oznacza, że niski układ (low) wygrywający część puli musi składać się z pięciu kart o różnej wartości, ale nie wyższej niż 8. Niskie układy są w tej odmianie pokera wyłaniane w ten sam sposób, co w 7 Card Stud Hi/Lo. Jeśli w rozdaniu nie pojawi się układ niski, cała pula przypada posiadaczowi najlepszego układu wysokiego.

W pokerze online stosuje się zasadę „Ace to Five” lub „California”. Strity i kolory nie działają na niekorzyść niskiego układu, a asy są zawsze niskimi kartami (w układzie „low”), więc najlepszy możliwy układ to tzw. „wheel”: 5, 4, 3, 2, A. Aby zobrazować zasadę wyłaniania układu low, poniżej pokazano wybrane układy w kolejności od najsłabszego (nr 1), który rzadko wygrywa połowę puli, do najsilniejszego (nr 10 – „nuts”):

 1. 8, 7, 6, 5, 4
 2. 8, 7, 6, 5, 3
 3. 8, 6, 4, 2, A
 4. 8, 4, 3, 2, A
 5. 7, 6, 5, 4, 2
 6. 7, 6, 5, 2, A
 7. 7, 5, 4, 3, 2
 8. 6, 5, 4, 3, 2
 9. 6, 4, 3, 2, A
 10. 5, 4, 3, 2, A

Pamiętaj, że układy low zawsze odczytuje się od najwyższej karty w dół. Na przykład, układ nr 9 zwany jest „six-low” (6-low), ponieważ najwyższą z kart, które go tworzą, jest szóstka; układ nr 5 to „seven-low” (7-low); a nr 1 – „eight-low” (8-low). W pokerowym slangu zwykło się rozróżniać najbliżej sąsiadujące ze sobą układy, wymieniając kolejną niższą kartę, np. nr 9 zostałby nazwany „six-four low” (6-4 low) w zestawianiu z trochę gorszym układem nr 8 – „six-five low” (6-5 low).

Warto pamiętać, że ponieważ strity i kolory nie przekreślają kwalifikowania układu jako low, więc są to wyjątkowo pożądane układy, które pozwalają często na wygranie zarówno puli high, jak i low. Sytuację taką nazywamy „scoop”.

Rodzaje gier Omaha Hi/Lo

Dostępne są następujące wersje gry Omaha Hi/Lo:

 • Limit Omaha Hi/Lo – w każdej grze i każdej rundzie licytacji obowiązuje ustalona wysokość zakładów.
 • Pot Limit Omaha Hi/Lo – wysokość zakładów jest ograniczona do aktualnej liczby żetonów w puli.
 • No Limit Omaha Hi/Lo – gracz może postawić wszystkie swoje żetony.
 • Mixed Omaha Hi/Lo – poszczególne rundy na zmianę rozgrywane są jako Limit i Pot-Limit. W celu zapewnienia spójności poziomów stawek ciemne rosną, gdy gra zmienia się z Pot-Limit na Limit.

Zasady gry Omaha Hi/Lo

W grze Omaha Hi/Lo specjalny żeton zwany „button” lub „dealer button” wskazuje w każdym rozdaniu symbolicznego rozdającego. Przed rozpoczęciem rozdania osoba siedząca bezpośrednio za rozdającym (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) wpłaca „małą ciemną” – pierwszy obowiązkowy zakład w ciemno. Gracz bezpośrednio za nim wkłada do puli „dużą ciemną”, czyli kolejny wymuszony zakład – zwykle dwa razy większy niż „mała ciemna”. Jednak wysokość ciemnych uzależniona jest od stawek i struktury konkretnej gry.

W grach typu Limit duża ciemna ma taką samą wysokość jak mały zakład, a mała ciemna zazwyczaj jest o połowę niższa, ale może też być nieco wyższa – w zależności od stawek. Na przykład, w grach Limit 2 $/4 $ mała ciemna wynosi 1 $, a duża – 2 $; w grze Limit 15 $/30 $ mała ciemna wynosi 10 $, a duża – 15 $.

Gry Pot Limit i No Limit opisywane są poprzez wysokości ciemnych (na przykład, w grze 1/2 $ Omaha Hi/Lo mała ciemna wynosi 1 $, a duża ciemna – 2 $).

Po zapłaceniu zakładów w ciemno każdy gracz otrzymuje cztery karty zakryte. Rozpoczyna się licytacja, przebiegająca wokół stołu zgodnie z ruchem wskazówek zegara, począwszy od gracza siedzącego na pozycji „under the gun” (czyli bezpośrednio na lewo od dużej ciemnej).

Zastanawiasz się czy gra jest bezpieczna? Przeczytaj o legalnym pokerze!

Przed flopem (Pre-Flop)

Po obejrzeniu swoich kart zakrytych każdy gracz ma możliwość sprawdzenia dużej ciemnej lub jej przebicia. Jak wspomniano wyżej, licytacja zaczyna się na lewo od dużej ciemnej, która w tej rundzie traktowana jest jako tzw. „live bet” (co oznacza, że osoba wpłacająca ten zakład nadal ma możliwość przebicia, gdy znów nadejdzie jej kolej ruchu, a nikt inny nie przebił). Pierwszy licytujący gracz może spasować, sprawdzić lub przebić. Na przykład, jeśli duża ciemna wyniosła 2 $, żeby sprawdzić ten zakład, trzeba wpłacić 2 $, a żeby przebić, co najmniej 4 $. Licytacja dalej toczy się zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga! Struktura obstawiania może różnić się w zależności od rodzaju gry. Wyjaśnienia odnośnie licytacji w odmianach Limit Omaha Hi/Lo, Pot Limit Omaha Hi/Lo i No Limit Omaha Hi/Lo znajdziesz poniżej.

W każdej turze licytacja toczy się do momentu, w którym wszyscy aktywni gracze (którzy nie zrzucili kart) wyrównają swoje zakłady.

Flop

Po zakończeniu pierwszej tury licytacji, na stół wykładany jest „flop”. Są to trzy karty wspólne, dostępne dla wszystkich graczy nadal uczestniczących w rozdaniu. Licytację rozpoczyna pierwszy (pozostający nadal w rozdaniu) gracz, siedzący za rozdającym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odbywa się kolejna tura licytacji. W odmianie Limit Omaha Hi/Lo wszystkie zakłady i przebicia po flopie są równe małemu zakładowi (na przykład, $2 w grze $2/$4).

Turn

Gdy zakończy się licytacja po flopie, na stół wykładana jest kolejna odkryta karta wspólna, tzw. „turn”. Jest to czwarta karta wspólna w odmianie Omaha Hi/Lo. Grę rozpoczyna pierwszy aktywny (pozostający nadal w rozdaniu) gracz siedzący za rozdającym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odbywa się kolejna tura licytacji. W odmianie Limit Omaha Hi/Lo zakłady i przebicia po turnie są równe dużemu zakładowi (na przykład, 4 $ w grze 2/4 $).

River

Gdy zakończy się licytacja po turnie, na stół wykładana jest kolejna odkryta karta wspólna, tzw. „river”. Jest to piąta, i ostatnia, karta wspólna w odmianie Omaha Hi/Lo. Licytację rozpoczyna pierwszy (pozostający nadal w rozdaniu) gracz, siedzący za rozdającym zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Odbywa się ostatnia tura licytacji.

Wykrycie i porównanie kart

Jeżeli po zakończeniu ostatniej tury licytacji w grze pozostaje więcej niż jedna osoba, ostatni gracz, który postawił lub przebił, pierwszy wykrywa swoje karty. Jeśli w ostatniej rundzie licytacji nie został postawiony żaden zakład, swoje karty jako pierwszy pokazuje gracz znajdujący się bezpośrednio za rozdającym (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Gracz z najlepszym wysokim pięciokartowym układem wygrywa połowę puli, a gracz z najlepszym niskim pięciokartowym układem – drugą połowę. Prosimy pamiętać, że we wszystkich wariantach gry Omaha gracze muszą wykorzystać dwie, i tylko dwie, ze swoich czterech kart zakrytych w kombinacji z dokładnie trzema kartami ze stołu. Gdy więcej graczy ma identyczny układ, pule high i low są rozdzielane równo pomiędzy posiadaczy tego układu. Jeśli układ niski nie wystąpi (nie jest spełniony warunek „eight or better”), cała pula trafia do posiadacza/-y wygrywającego układu wysokiego.

Po przekazaniu puli zwycięzcy można rozpocząć koleje rozdanie. Żeton wskazujący symbolicznego rozdającego przechodzi do kolejnego gracza przy stole zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Limit, Pot Limit, No Limit Omaha Hi/Lo

W grach Fixed Limit, Pot Limit i No Limit Omaha Hi/Lo obowiązują takie same zasady, ale z kilkoma wyjątkami:

 • Limit Omaha Hi/LoW grach Limit Omaha Hi/Lo wysokości zakładów są z góry ustalone. Przed flopem i na flopie wszystkie zakłady i przebicia mają tę samą wysokość, co duża ciemna. Na turnie i riverze wszystkie zakłady i przebicia ulegają podwojeniu. W odmianie Limit Omaha Hi/Lo w każdej turze licytacji dozwolone są maksymalnie cztery zakłady na gracza. Są nimi: (1) postawienie zakładu, (2) przebicie, (3) ponowne przebicie i (4) tzw. „cap” (ostatnie przebicie).
 • Pot Limit Omaha Hi/LoW grach Pot Limit Omaha Hi/Lo minimalny zakład ma taką wysokość jak duża ciemna, ale ich wysokość ograniczona jest do aktualnego rozmiaru puli.Minimalne przebicie: Przebicie nie może być mniejsze niż poprzedni zakład lub przebicie w tej samej rundzie licytacji. Na przykład, jeśli pierwszy gracz stawia 5 $, następny musi przebić o co najmniej 5 $ (zakład wyniesie minimum 10 $).

  Maksymalne przebicie: Wysokość puli, która jest definiowana jako suma wszystkich żetonów już znajdujących się w puli, wszystkich zakładów leżących już na stole i kwoty, za jaką aktywny gracz musi wejść (sprawdzić), zanim sam przebije.

  Przykład: Jeśli w puli jest 100 $ i nikt w tej turze licytacji jeszcze nie stawiał, gracz może postawić nie więcej niż 100 $. Po tym zakładzie decyzję podejmuje kolejny gracz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Może on spasować, sprawdzić za 100 $ lub przebić. Przebicie to musi mieścić się pomiędzy kwotą minimalną (100 $) a maksymalną, która wyniesie tu 400 $ – przebijający najpierw sprawdza za 100 $, podnosząc pulę do 300 $, a następnie przebija o 300 $, więc cały jego zakład to 400 $.

  W grach Pot Limit Omaha Hi/Lo nie obowiązuje ograniczenie ilości zakładów.

 • No Limit Omaha Hi/LoW grze Omaha Hi/Lo bez limitu minimalna wysokość zakładu odpowiada dużej ciemnej, ale gracze zawsze mogą postawić więcej, a ogranicza ich jedynie ilość posiadanych w danej chwili żetonów.Minimalne przebicie: W grze bez limitu zakładów przebicie nie może być mniejsze niż poprzedni zakład lub przebicie w tej samej rundzie licytacji. Na przykład, jeśli pierwszy gracz stawia 5 $, następny musi przebić o co najmniej 5 $ (zakład wyniesie minimum 10 $).

  Maksymalne przebicie: Wszystkie posiadane aktualnie przez danego gracza żetony (ilość żetonów znajdujących się przed nim na stole).

  W grach No Limit Omaha Hi/Lo nie obowiązuje ograniczenie ilości zakładów.

Omaha Hi/Lo szybko zyskuje coraz większą popularność – zwłaszcza wśród graczy internetowych. Chociaż więc opanowanie jej zasad może zająć trochę czasu, jest to doskonała rozrywka, której zalety wielu graczy nauczyło się już doceniać.