Poziomy wsparcia i oporu

poziom wsparcia i oporu

2600

Poziom wsparcia to poziom cen, przy którym istnieje duże prawdopodobieństwo zatrzymania bieżącego ruchu cenowego. Poziomy wsparcia dotyczą zarówno rynku giełdowego, jak i rynku walutowego i towarowego, to znaczy wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z ceną będącą wypadkową siły popytu i podaży. Poziom wsparcia oznacza miejsce w którym pojawia się popyt (jest to rodzaj dna, przez który cena nie chce zejść niżej). Jednak w przypadku podaży mamy do czynienia z poziomem oporu (czyli przez analogię rodzaj szczytu, który nie pozwala na wzrost ceny). Nie oznacza to, że cena nigdy nie przebije wsparcia ani oporu. Gdy zmieniają się warunki, te wrażliwe poziomy mogą się przełamać.

Linia Wsparcia

– poziom, przy którym zainteresowanie ze strony popytu jest na tyle silne, aby zniwelować presję ze strony podaży. W rezultacie spadek cen zostaje zatrzymany i powracają one do poprzedniego poziomu. ( Inaczej: pewnego rodzaju dno, podłoga przez którą cena nie chce zejść niżej).

Linia Oporu

– poziom, przy którym presja podaży jest silniejsza od popytu, co w rezultacie prowadzi do cofania się cen. Najczęściej linię tę wyznacza poprzedni szczyt. Odbicie się cen od poziomu oporu w trendzie wzrostowym stanowi przerwę w zwyżkach, po której poziomy oporu są na ogół przekraczane i następuje kontynuacja wcześniej zapoczątkowanego wzrostu. ( Inaczej: czyli analogicznie szczytem, sufitem, który nie pozwala na wyjście ceny wyżej

Im dłużej dany poziom jest broniony, tym istotniejsze staje się jego przebicie.

Poziom wsparcia i poziom oporu
Poziom wsparcia i poziom oporu

Poziomy wsparcia i oporu – zamiana ról

W momencie, gdy dany poziom wsparcia lub oporu zostaje wyraźnie przebity, zaczyna on odgrywać role przeciwną do dotychczasowej. I tak oto dotychczasowe wsparcie może stać się oporem, i odwrotnie. Zjawisko to jest bardzo silnie związane z psychologicznym znaczeniem wspomnianych poziomów.

strefa oporu,strefa wsparcia giełda

Poziomy wsparcia i oporu – zamiana ról (przykład)

strefy wsparcia i oporu na rynku

Strefy wsparcia i oporu – zamiana ról (przykład)

poziomy wsparcia i oporu forex

Strefy wsparcia i oporu – zamiana ról (przykład na linii trendu)

wsparcie opór giełda forex platforma