Prawa członka OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne

1040

Członkostwo w funduszu emerytalnym jest obowiązkowe dla osób urodzonych po 31 grudnia 1998 r. I objętych systemem zabezpieczenia społecznego.

Finansowany system zabezpieczenia emerytalnego jest uniwersalny i obowiązkowy, co oznacza, że ​​w przypadku braku umowy z wybranym przez ciebie OFE państwo może zmusić daną osobę do przystąpienia do funduszu (odbywa się to drogą losowania).

Członkostwo w funduszu, choć obowiązkowe, nie pozbawia nas podstawowych praw, takich jak:

 • Prawo do bezpłatnego i bezpłatnego wyboru funduszy.
 • Prawo do zmiany funduszu.
 • Prawo do żądania dostępu do prospektu emisyjnego OFE.
 • Prawo do otrzymania pisemnych informacji z funduszu.
 • Prawo do dysponowania środkami w funduszu na wypadek Twojej śmierci – oznacza to, że:
  – jeśli członek OFE był w związku małżeńskim, połowa środków jest przekazywana na konto małżonka w OFE, a pozostała część może zostać wypłacona osobie lub osobom wskazanym przez członka, a jeśli nie wskaże – fundusze przyjdzie w skład dziedzictwa;
  – w przypadku, gdy członek OFE nie zawarł związku małżeńskiego, może wskazać po imieniu jedną lub więcej osób, w imieniu których należy dokonać płatności w przypadku jego śmierci, a jeśli ich nie zaznaczy – środki zostaną uwzględnione w osiedle.
  – ma prawo do zmiany kolejności wskazania uprawnionych osób i procentu ich zasobów.
 • Prawo do ochrony interesów członka OFE – członek funduszu może wnieść skargę do Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli stwierdzi naruszenie jego praw lub interesów.