Analiza Rynku

1366

Skąd możesz wiedzieć, czy kurs danej waluty lub akcji na giełdzie będzie rósł czy spadał ? Przez lata inwestorzy pracujący na rynkach walutowych wypracowali kilka sposobów przewidywania zachowań kursów walut. Aby stać się skutecznym traderem, trzeba spędzić nad nimi wiele godzin, ucząc się zarówno teorii jak i praktyki. Zacznijmy od przedstawienia, pod jakim kątem można analizować rynki.

Analiza Techniczna

Zachowanie wykresu może pomóc nam w określeniu jego dalszego kursu i wielu inwestorów głownie na tej analizie opiera swoje decyzje inwestycyjne. Analiza techniczna pomoże nam określić aktualny trend i punkty zwrotne, gdzie warto wejść lub wyjść z pozycji. Czytaj więcej…

Analiza Fundamentalna

Handel walutami i handel akcjami odbywa się na rynku, bierzemy więc pod uwagę podaż i popyt. Stopy procentowe, wzrost gospodarczy, zatrudnienie, inflacja, sytuacja polityczna – wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na podaż i popyt na daną walutę. Czytaj więcej…

Money Managament

Jedna z ważniejszych umiejętności w inwestowaniu. Każdy inwestor powinien wiedzieć, jak obliczyć pożądany stosunek zysków do strat (risk to reward) i po tym ocenić, czy może wejść już na rynek i jeśli tak, to z jak dużą pozycją

Analiza Sentymentów

Polega na określaniu aktualnego nastawienia rynku. Jak wiadomo rynek to ludzie, a każdy człowiek ma własny pogląd na bieżącą sytuację. Określając odpowiednio jaki pogląd dominuje na rynku będziesz w stanie zająć odpowiednią pozycję.

W analizie sentymentów ważne jest to, aby zrozumieć, że każdy inwestor na świecie ma wpływ na rynek. To, jakie pozycje zdecyduje się otworzyć ma realny wpływ na cenę instrumentu. Informacje zdobyte dzięki rzetelnej analizie technicznej i fundamentalnej nie zawsze będą trafne, jeśli nie weźmie się pod uwagę aktualnych sentymentów wśród inwestorów.