Przy inwestowaniu kieruj się kosztami

644

Podejmując decyzję, w co inwestować, klienci często są zainteresowani kwotą zysku, jaką dany produkt osiągnął w przeszłości. Tymczasem nie ma gwarancji, że wyniki historyczne zostaną powtórzone. Niewątpliwie warto samemu zainteresować się kosztami inwestycji, ponieważ mogą one mieć znaczący wpływ na wysokość końcowego zysku.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne są jednym z najpopularniejszych produktów finansowych w Polsce. W ich przypadku struktura opłat jest stosunkowo prosta. Na początku pobierane są opłaty za zakup jednostek uczestnictwa – zwane opłatami za dystrybucję, obsługę lub opłaty początkowe. Ich kwota zależy od wartości inwestycji, a także od rodzaju wybranego funduszu. Zasadniczo im wyższa kwota inwestycji, tym niższa opłata dystrybucyjna. Z kolei im bardziej ryzykowna strategia, tj. Im większy udział akcji w portfelu, tym wyższe koszty.

Średnią wysokość opłat dystrybucyjnych dla różnych typów funduszy w zależności od inwestowanej kwoty
Typ Funduszu / Wysokość inwestowanego kapitału<10000<25000<50000<100000>=100000
Fundusz akcyjny (proc.)3,953,33,062,31,4
Fundusz zrównoważony (proc.)3,5532,752,151,3
Fundusz stabilnego wzrostu (proc.)2,82,251,941,61,05
Fundusz papierów dłużnych (obligacji) (proc.)1,291,131,260,80,58
Fundusz pieniężny/gotówkowy (proc.)0,060,050,050,030,01

W wielu firmach opłaty te są często obniżane przy zakupie jednostek funduszy online lub deklarowaniu płatności miesięcznych. Jednak zawsze warto szukać tych, którzy całkowicie rezygnują z opłat dystrybucyjnych.

Sprzedawcy mogą zrezygnować z opłaty dystrybucyjnej, ponieważ najważniejszym źródłem dochodów funduszu, a także firmy zajmującej się dystrybucją jego jednostek, jest tak zwana opłata za zarządzanie. Jest on pobierany co roku, przez cały czas trwania inwestycji, z całej kwoty zgromadzonej w funduszu, więc nawet niewielka redukcja może mieć znaczący wpływ na ostateczny zysk. W towarzystwach funduszy inwestycyjnych wysokość tej opłaty zwykle nie zależy od wartości zainwestowanych funduszy, ale ważny jest rodzaj wybranego funduszu.

Średnia wysokość opłat za zarządzanie dla różnych typów funduszy
Rodzaj funduszuFundusz akcyjnyFundusz zrównoważonyFundusz stabilnego wzrostuFundusz obligacjiFundusz pieniężny
Opłata za zarządzanie3,9 proc.3,38 proc.2,83 proc.1,55 proc.0,87 proc.

Polisy ubezpieczeniowe z funduszem kapitałowym

Oprócz tradycyjnych funduszy inwestycyjnych na rynku istnieją także polisy ubezpieczeniowe z funduszem kapitałowym (tzw. Unit Link-i). W przypadku tego rodzaju ubezpieczenia należy uważać na wysokość naliczanych kosztów, ponieważ często są one naliczane dwukrotnie za opłatę za zarządzanie. Po pierwsze, są one gromadzone przez fundusze inwestycyjne, w które inwestujemy naszą składkę ubezpieczeniową. Firma ubezpieczeniowa pobiera następnie opłatę, zwykle około 2-2,4 procent wszystkich funduszy zainwestowanych w ramach polisy.

Inwestując, szczególnie w dłuższej perspektywie, warto dokładnie przeanalizować wszystkie opłaty, ponieważ w ich przypadku siła odsetek składanych zawsze działa na szkodę klienta, zmniejszając ilość kapitału, który zostanie zgromadzony.

Wysokie historyczne stopy zwrotu zawsze wyglądają atrakcyjnie i zachęcają do szybkich decyzji. Należy jednak pamiętać, że opłaty są jedynym pewnym elementem inwestycji. Dlatego zawsze warto na nie spojrzeć, sprawdzić inne warianty, aby ostatecznie podjąć w pełni świadomą decyzję.