Raporty krajowe MFW

936

Raporty krajowe MFW

Cykliczne oceny sytuacji finansowej poszczególnych gospodarek publikowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW). Stanowią one część podejmowanych świadomie wysiłków na rzecz większej przejrzystości państw występujących na globalnym rynku kapitałowym w roli dłużników. Raporty krajowe MFW przypominają „arkusze ocen”, przyczyniając się do zwiększenia dyscypliny finansowej państw narodowych (zob. poniższy cytat). Mechanizm sprzężenia zwrotnego sprawia, że bezosobowe rynki kapitałowe świata wywierają wpływ na wewnętrzną politykę gospodarczą kraju poprzez ratingi kredytowe oraz wycenę instrumentów kredytowych. Dla MFW raporty krajowe są potężnym narzędziem przeciwdziałania kryzysom finansowym, które musiałyby prowadzić do interwencji tej instytucji (rzadko kiedy interwencja taka jest łatwa czy też chętnie przyjmowana przez odbiorców). Jak stwierdził jeden z byłych dyrektorów MFW: „Jedyną prawdziwą zaletą MFW jest bezwzględność w mówieniu prawdy” („International Herald Tribune”, 12 maja 2010 r., s. 17). Jak zresztą powiedział Keynes na konferencji w Bretton Woods w 1945  r. (na której powołano MFW): „Gdy mówimy prawdę, ludzie nas słuchają”.

Obserwują nas!

Dziś MFW mógłby przede wszystkim skłonić poszczególne państwa do terminowego publikowania wiarygodnych, znacznie bardziej szczegółowych bilansów – w tym zobowiązań sektora finansów publicznych w walutach obcych, a także wielkości i zapadalności zagranicznych zobowiązań sektora prywatnego. Nic nie ogranicza ludzkiego zachowania bardziej niż pewność, że inni na nas patrzą, wiedząc dokładnie, co zamierzamy zrobić.

Thomas Friedman, The Lexus and the Olive Tree, 2000, s. 461