Przedsiębiorca

863

Przedsiębiorca

Niezależny biznesmen mający siłę przebicia, energię i wizję, gotowy podejmować ryzyko rozpoczęcia działalności własnej firmy, zwykle małego lub średniego przedsiębiorstwa (od francuskiego słowa entreprendre – „podejmować się czegoś”). Z definicji przedsiębiorca jest sprytnym, inteligentnym ryzykantem, który ma pomysł wart realizacji za pieniądze innych, natomiast nie ma zdolności kierowniczych ani cierpliwości do prowadzenia firmy, jeśli zanadto się ona rozrośnie. Rzeczywistość jest jednak nieco inna niż ten negatywny stereotyp. Wszyscy dobrzy biznesmeni, także bankowcy, potrafią dostrzec szansę zarobku przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności koniecznej, aby zachować ciągłość działania Często zdarza się, że przedsiębiorcy nie mają umiejętności zarządzania czy administracji ani chęci do prowadzenia działalności, gdy przedsiębiorstwo osiągnie już pewne rozmiary. To tłumaczy wysoki odsetek upadków nowo powstałych firm. Zdolność rynków kapitałowych do finansowania przedsiębiorców stanowi kluczowy wyznacznik wzrostu i wydajności gospodarki. Z tego samego powodu postępowe kraje pragną zdrowej infrastruktury społecznej.

Wprawianie machiny w ruch

Zadaniem przedsiębiorców jest ulepszenie czy też rewolucyjna zmiana metody produkcji za pomocą wynalazków, albo ogólniej, nowych technologii stosowanych do wytwarzania nowego produktu, albo produkcji starego nową metodą, tworząca nowe źródło dostaw materiałów czy nowy rynek zbytu dla towarów, przekształcając branżę… Nie chodzi tu o wynalazki, lecz o siłę sprawczą.

Joseph Schumpeter, Kapitalizm, socjalizm i demokracja, 1947