Rodzaje zleceń na forex

3348

Inwestorzy korzystający z elektronicznych platform transakcyjnych do handlu na rynku walutowym forex mają do dyspozycji szeroki wachlarz zleceń, które pomagają im w zarządzaniu ryzykiem pozycji i dostosowywaniu metod otwarcia do różnych warunków rynkowych.

Zlecenia dostępne na platformach są znacznie bardziej złożone niż zlecenia wykorzystywane przez inwestorów giełdowych.

Zlecenia można podzielić ze względu na sposób ich wykonywania:

 • Zlecenia natychmiastowe – tzn. transakcja jest zawierana po kliknięciu przez inwestora na sprzedaż/kupno.
 • Zlecenia oczekujące – tj. transakcja dokonywana jest po zrealizowaniu określonego scenariusza cenowego (wzrost/spadek kursu walutowego do określonego poziomu cenowego).
 • W zleceniach oczekujących można także określić czas trwania takiego zlecenia.

Oba rodzaje zleceń można oczywiście łączyć ze sobą, np. otworzyć pozycję z bezpośrednim zleceniem i zamknąć z oczekującymi zleceniami lub odwrotnie.

Zlecenie do natychmiastowej realizacji (po cenie rynkowej)

Jest to rodzaj zlecenia, które powoduje zakup / sprzedaż instrumentu natychmiast po aktualnym kursie wymiany. Jeśli inwestor chce kupić instrument bazowy, robi to po ASK (wyższej), jeśli sprzedaje po BID (niższej).

Jest to rodzaj zlecenia, które powoduje natychmiastowe kupno/sprzedaż instrumentu po aktualnym kursie. Jeżeli inwestor chce kupić instrument bazowy, robi to po cenie ASK (wyższej), jeśli sprzedaje to robi to po cenie BID (niższej).

Zlecenie giełda
 • Zlecenie KUPNA (BUY) – Zlecenie zakupu oznacza, że chcesz zainwestować we wzrost kursu.
 • Zlecenie SPRZEDAŻY (SELL) -Zlecenie sprzedaży oznacza, że chcesz zainwestować na spadek kursu.

Zlecenia oczekujące

 • Buy limit (Kupno z limitem) – jeżeli inwestor chce kupić instrument po cenie niższej niż aktualna cena rynkowa, stosuje oczekujące zlecenie kupna z limitem ceny. Oznacza to, że oczekuje on korekty lub lokalnego dołka w trendzie wzrostowym. Chce skorzystać z tej okazji, aby kupić po niskiej cenie.
Zlecenia oczekujące

Powyżej możesz zobaczyć oczekujące zlecenie po cenie 1.3343 / 1.3345. Jeśli cena ASK osiągnie ten poziom, otworzysz pozycję długą (zakup instrumentu). Nie ma okresu ważności w tym zleceniu, więc jest ono ważne do momentu jego aktywacji lub anulowania przez inwestora giełdowego.

 • Buy stop (Kupno ze stopem) -jeżeli inwestor chce kupić instrument bazowy po cenie wyższej niż aktualna cena rynkowa, wykorzysta zlecenie buy stop. Zlecenie to jest najczęściej stosowane w czasach, gdy inwestor oczekuje, że dojdzie do wybicia się niektórych formacji cenowych lub oczekuje, że rynek będzie bardziej zmienny. buy stop

Powyżej możesz zobaczyć oczekujące zlecenie na 1.3357. (powyżej ostatnich szczytów). Dlatego też inwestor oczekuje, że jeśli cena przełamie ostatnie szczyty cenowe, to będzie dalej „rosła”. To zlecenie również nie ma daty ważności.

 • Sell limit (Sprzedaż z limitem) – jest w zasadzie przeciwieństwem zlecenia zakupu z limitem ceny. W tym przypadku, inwestor chce sprzedać po cenie wyższej niż aktualna cena instrumentu. Inwestor oczekuje, że trend spadkowy zostanie skorygowany i chce skorzystać z okazji do zajęcia krótkiej pozycji po wyższej cenie.
sell limit

Powyżej widać, że inwestor chce zająć krótką pozycję, gdy cena osiągnie 1,3345 (ostatni szczyt). To zlecenie nie ma również limitu czasowego.

 • Sell stop (Sprzedaż ze stopem) – jest przeciwieństwem zlecenia buy stop. W tym przypadku inwestor chce otworzyć krótką pozycję po cenie niższej niż cena rynkowa. Zlecenie to jest najczęściej używane, gdy inwestor oczekuje przełamania formacji cenowej lub zwiększonej zmienności rynku.
sell stop

Powyżej widzimy inwestora, który chce otworzyć krótką pozycję, jeśli cena przełamie poprzednie dołki cenowe wynoszące 1,3332. Oczekuję, że cena będzie nadal spadać, jeśli kurs je pokona. To zlecenie nie ma również limitu czasowego aktywności.

 • Stop loss – zlecenie, które ogranicza maksymalną stratę na otwartej pozycji. Zlecenie to można otworzyć na już otwartą pozycję lub razem ze zleceniami natychmiastowymi lub oczekującymi. Dlatego masz możliwość zabezpieczenia głównego zlecenia (które jest zleceniem natychmiastowym lub oczekującym). Zlecenie to nie jest aktywne, dopóki zlecenie główne (natychmiastowe lub oczekujące) nie zostanie zrealizowane. Jeśli masz długą pozycję, chronisz się przed stratą, składając zlecenie stop loss poniżej ceny otwarcia pozycji (zlecenie sprzedaży). Jeśli masz pozycję krótką, chronisz się przed wzrostem kursu wymiany, składając zlecenie kupna powyżej ceny otwarcia.
sell limit

Działanie zlecenia stop loss w połączeniu ze zleceniem oczekującym jest pokazana powyżej. Inwestor chce otworzyć krótką pozycję, jeśli rynek wzrośnie do 1.3342, zapewniając jednocześnie maksymalną stratę w wysokości 1.3350. Tak więc, dopóki cena nie wzrośnie do 1.3342, inwestor nie będzie posiadał otwartej pozycji. Kiedy cena BID wynosi 1.3342, inwestor otwiera krótką pozycję ze zleceniem stop loss przy cenie ASK 1.3350. Maksymalna strata na pozycji wyniesie 8 punktów. Zlecenia Stop Loss mogą być składane we wszystkich wyżej wymienionych rodzajach zleceń natychmiastowych i oczekujących.

 • Trailing stop – specyfinczym rodzajem zlecenia stop loss jest zlecenie stop kroczący czyli traling stop. Działa tak samo jak zlecenie stop loss – chroni inwestora przed poniesieniem dużej straty na otwartej pozycji, ale jeśli cena przesuwa się w kierunku otwartej pozycji (jeśli inwestor ma krótką pozycję i rynek spada lub inwestor ma długą pozycję i rynek rośnie), wówczas zlecenie przesuwa się automatycznie w odległości ustalonej przez inwestora od ceny minimalnej (dla pozycji krótkiej) i ceny maksymalnej (dla pozycji długiej). Takie zlecenia są wykorzystywane podczas dynamicznych ruchów cen (gdy inwestor nie ma czasu na ręczne przesunięcie zlecenia obronnego), takie zlecenia są również przydatne podczas długich, płynnych trendów. Pozwalają one na maksymalne wykorzystanie trendu na rynku.
 • Take profit -i nwestor dokonuje transakcji nie po to, by stracić pieniądze, ale po to, by zarobić pieniądze na giełdzie. Jeśli masz wcześniej określony poziom docelowy, na którym chcesz skorzystać z transakcji, korzystasz z polecenia „bierz zysk”.
sell limit

Powyżej mamy kombinację trzech rodzajów zleceń. Inwestor otwiera pozycję z oczekującym zleceniem z sell limit na poziomie 1,3342 (tj. Jeśli kurs wzrośnie do tego poziomu, otwiera się pozycja krótka) wraz z przypisanymi do niego dwoma zleceniami – zleceniem obrony stop loss na poziomie 1,3350 (maksymalna utrata 8 punktów) oraz z zyskiem 1,3329 (maksymalny zysk 13 punktów). Zlecenia stop loss i take profit są nieaktywne do momentu aktywacji zlecenia sell limit (limitu sprzedaży). Podczas aktywacji zlecenia sprzedaży z limitem sprzedaży i aktywacji któregokolwiek z zamówień – stop loss lub take profit, wszystkie powiązane zamówienia znikają automatycznie.

Zlecenia oczekujące, a także stop loss i take profit są przydatne, gdy inwestor nie ma czasu, aby usiąść przed komputerem i samodzielnie kontrolować rynek. Następnie może ustawiać zlecenia oczekujące, jednocześnie chroniąc je za pomocą zleceń Stop Loss i Take Profit, i wyłącza komputer. Daje to dużo swobody podczas inwestowania i oszczędza dużo czasu. Biorąc pod uwagę, że rynek walutowy działa 24 godziny na dobę, zasadniczo nie można się bez nich obejść.