Zlecenia oczekujące – Buy Stop, Sell Stop, Buy Limit, Sell Limit

Buy Stop- Sell Stop- Buy Limit- Sell Limit

4073

Wyróżniamy dwa rodzaje zleceń na giełdzie; z natychmiastową realizacją i zlecenia oczekujące. Podczas gdy zlecenia natychmiastowe oznaczają, że zlecenie otwierane jest po aktualnej cenie rynkowej, to zlecenia oczekujące pozwalają ustawić zlecenia, które zostaną aktywowane wtedy, kiedy cena instrumentu finansowego osiągnie wybrany przez inwestora poziom.

Zlecenia oczekujące pozwalają nam poczekać i zawrzeć transakcję tylko wtedy, gdy spełnione zostaną określone warunki. Zlecenie otwarcia pozycji występuje w czterech różnych wariantach, których wybór jest w pełni uzależniony od dokonanej przez inwestora analizy przyszłego rozwoju kursu.

Istnieją 4 rodzaje zleceń oczekujących, które możesz złożyć w domu maklerskim:

  • Buy Stop
  • Sell Stop
  • Buy Limit
  • Sell Limit

1. Zlecenia STOP

Zlecenie STOP nie ma nic wspólnego z podobnie brzmiącym zleceniem stop-loss. Zlecenie STOP oznacza, że spodziewasz się utrzymania aktualnego trendu po osiągnięciu oczekiwanej ceny zlecenia. Innymi słowy zleceniem STOP wyrażasz przekonanie, że po osiągnięciu danego poziomu trend będzie kontynuowany.

2. Zlecenia LIMIT

Z drugiej strony istnieje zlecenie LIMIT, które tym razem nie ma nic wspólnego ze zleceniem take-profit. Zlecenie LIMIT oznacza, że po osiągnięciu oczekiwanej ceny zlecenia, obecny trend się odwróci. Innymi słowy zleceniem LIMIT wyrażasz przekonanie, że po osiągnięciu danego poziomu trend ulegnie odwróceniu. Twoja ocena rynku aktywów bazowych determinuje wybór odpowiedniego typu zlecenia.

Buy Stop

Zlecenie buy stop umożliwia ustawienie zlecenia kupna powyżej aktualnej ceny na rynku. To oznacza, że jeżeli aktualna cena na rynku wynosi 100 USD i ustawimy zlecenie buy stop na poziomie 150 USD, zostanie ono aktywowane w momencie, kiedy cena rynkowa osiągnie ten poziom 150 USD.

buy stop
Zlecenie buy stop

Aktualna cena rynkowa jest poniżej Twojej ceny wejścia (poziomu zlecenia).

forex-buy-stop

Jeśli uważasz, że rynek będzie nadal rósł po osiągnięciu danego poziomu, złóż zlecenie Buy Stop.

Sell Stop

Zlecenie sell stop umożliwia ustawienie zlecenia sprzedaży poniżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena na rynku wynosi 100 USD i ustawimy zlecenie na poziomie 80 USD, zostanie ono aktywowane dopiero w momencie, kiedy cena zacznie spadać i osiągnie poziom 80 USD.

sell stop
Zlecenie sell stop

Aktualna cena rynkowa jest powyżej Twojej ceny wejścia (poziomu zlecenia).

forex-sell stop-transakcja

Jeśli uważasz, że rynek będzie nadal spadał po osiągnięciu danego poziomu, złóż zlecenie Sell Stop.

Buy Limit

Zlecenie buy limit umożliwia ustawienie zlecenia poniżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 100 USD i ustawisz zlecenie na poziomie 80 USD, to zlecenie zostanie aktywowane dopiero wtedy, kiedy cena osiągnie 80 USD. Wtedy zostanie dokonana transakcja kupna.

Zlecenia oczekujące
Zlecenie buy limit

Aktualna cena rynkowa jest powyżej Twojej ceny wejścia (poziomu zlecenia).

forex-rodzaje-zleceń-buy limit

Jeśli uważasz, że rynek spadnie do pewnego poziomu, a następnie znowu zacznie rosnąć, złóż zlecenie Buy Limit.

Sell Limit

Zlecenie sell limit umożliwia ustawienie zlecenia sprzedaży powyżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 100 USD, a zlecenie sell limit ustawione jest na 120 USD, to w momencie, kiedy rynek osiąga 120 USD, realizowana jest transakcja sprzedaży.

sell limit
Zlecenie sell limit

Aktualna cena rynkowa jest poniżej Twojej ceny wejścia (poziomu zlecenia).

forex-transakcje-sell limit

Jeśli uważasz, że rynek wrośnie do pewnego poziomu, a następnie znowu zacznie spadać, złóż zlecenie Sell Limit.

Wskazówka: Najlepszą metodą, żeby złożyć zlecenie oczekujące jest wykorzystanie funkcji bezpośrednio z wykresu na platformie handlowej.