Zlecenia oczekujące

914

Wyróżniamy dwa typy zleceń; z natychmiastową realizacją i zlecenia oczekujące. Podczas gdy zlecenia natychmiastowe oznaczają, że zlecenie otwierane jest po aktualnej cenie rynkowej, to zlecenia oczekujące pozwalają ustawić zlecenia, które zostaną aktywowane wtedy, kiedy cena instrumentu finansowego osiągnie wybrany przez inwestora poziom.

Istnieją 4 rodzaje zleceń oczekujących, które możesz złożyć w domu maklerskim:

  1. Buy Stop
  2. Sell Stop
  3. Buy Limit
  4. Sell Limit

Buy Stop

Zlecenie buy stop umożliwia ustawienie zlecenia kupna powyżej aktualnej ceny na rynku. To oznacza, że jeżeli aktualna cena na rynku wynosi 100 USD i ustawimy zlecenie buy stop na poziomie 150 USD, zostanie ono aktywowane w momencie, kiedy cena rynkowa osiągnie ten poziom 150 USD.

buy stop
Zlecenie buy stop

Sell Stop

Zlecenie sell stop umożliwia ustawienie zlecenia sprzedaży poniżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena na rynku wynosi 100 USD i ustawimy zlecenie na poziomie 80 USD, zostanie ono aktywowane dopiero w momencie, kiedy cena zacznie spadać i osiągnie poziom 80 USD.

sell stop
Zlecenie sell stop

Buy Limit

Zlecenie buy limit umożliwia ustawienie zlecenia poniżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 100 USD i ustawisz zlecenie na poziomie 80 USD, to zlecenie zostanie aktywowane dopiero wtedy, kiedy cena osiągnie 80 USD. Wtedy zostanie dokonana transakcja kupna.

Zlecenia oczekujące
Zlecenie buy limit

Sell Limit

Zlecenie sell limit umożliwia ustawienie zlecenia sprzedaży powyżej aktualnej ceny rynkowej. Oznacza to, że jeżeli aktualna cena wynosi 100 USD, a zlecenie sell limit ustawione jest na 120 USD, to w momencie, kiedy rynek osiąga 120 USD, realizowana jest transakcja sprzedaży.

sell limit
Zlecenie sell limit

Najlepszą metodą, żeby złożyć zlecenie oczekujące jest wykorzystanie funkcji bezpośrednio z wykresu na platformie handlowej.