Rolowanie kontraktu (rollover)

2777

Otwarte pozycje na kontraktach CFD oparte na cenach kontraktów terminowych będą poddane procesowi rolowania (rollover) kontraktu, co oznacza, że instrumentem bazowym kontraktu CFD nie jest już kontrakt wygasający i staje się kontraktem kolejnej serii. Z tego powodu otwarte pozycje będą korygowane o odpowiednią wartość wynikającą z różnicy cen obu serii kontraktów, zwanej bazą (cena kolejnego kontraktu – cena wygasającego kontraktu). Wartość bazowa zostanie uwzględniona w punktach swap w dniu rolowania danego kontraktu.

  • Rolowanie można zdefiniować jako przedłużenie okresu wygaśnięcia umowy;
  • Kontrakty CFD nie mają określonej daty wygaśnięcia, ale zazwyczaj instrumentem bazowym dla nich jest kontrakt futures, który wygasa po pewnym czasie;
  • Rolowanie to przejście z jednej umowy na drugą z dłuższą datą wygaśnięcia

Jeśli podczas rolowania kontraktu masz otwartą pozycję, to do Twoje pozycji zostaną dodane albo zostaną odjęte punkty swapowe, w zależności od tego, w którym kierunku masz pozycję otwartą.

Jaki ma wpływ na Twoje transakcje?

Załóżmy, że otwierasz pozycję kupna na indeksie DAX30, gdzie obecna cena wynosi 10000. Po rolowaniu cena nowego kontraktu wynosi 9950, co oznacza, że stracisz 50 punktów przy tym rolowaniu. W tej sytuacji 50 punktów swapowych zostanie odjętych z Twojego rachunku. Z drugiej strony, jeśli miałeś otwartą pozycję sprzedaży, wartość 50 punktów swapowych zostanie dodana do twojego konta maklerskiego. Ostatecznie suma zysków i strat powinna się zbilansować i wynosić zero.