Fundusz Małych i Średnich spółek

Spółki Fundusz

1013

Małe i średnie spółki to segment rynku papierów wartościowych, który jest bardzo zainteresowany inwestorami poszukującymi ponadprzeciętnych stóp zwrotu, a jednocześnie akceptujących wyższe ryzyko inwestycyjne. Niższa kapitalizacja rynkowa i wyższe ryzyko oznaczają, że małe firmy nie są tak dokładnie analizowane jak duże firmy. Dostęp do informacji o ich stanie jest stosunkowo mniejszy, ale w zamian pozwalają ci kupować akcje ze znaczną zniżką. Historycznie w długim okresie małe i średnie firmy zachowywały się lepiej niż duże. Z punktu widzenia menedżerów kluczowym efektem jest wybór spółek (wybór akcji), poszukiwanie potencjalnych firm i sprzedaż zawyżona.

Polityka inwestycyjna

  • akcje najlepszych polskich małych i średnich firm
  • inwestycje w segmencie najlepiej przygotowane do skorzystania ze wzrostu PKB
  • polityka inwestycyjna oparta jest na fundamentalnej analizie

Fundusz Małych i Średnich Przedsiębiorstw pozwala inwestować w polskie firmy, które najbardziej czerpią korzyści z ożywienia gospodarczego i działają w sektorach, w których potencjał wzrostu jest najwyższy. Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek objętych indeksami mWIG40 i sWIG80. Portfel jest uzupełniany akcjami firm zagranicznych, często oferujących większy potencjał wzrostu niż firmy polskie. Cechą wyróżniającą fundusz jest wysoka waga przypisywana płynności papierów wartościowych zakupionych w portfelu.