Struktura rynku forex

Kurs Forex

2369

Brak znajomości zagadnień na temat struktury rynku powoduje trudności z wykonaniem prawidłowej analizy technicznej na forexie. Często zastanawiasz się, co widzisz na wykresie? Cena podążała to tu, to tam. A ty nie dostrzegasz w tym wyraźnego sensu. Dzieje się tak, ponieważ nie przyswoiłeś sobie wiedzy na temat struktury rynku forex.

A co to jest ta struktura rynku? – Zadał pytanie Jan. Bo nie bardzo zrozumiał to, co Max chce mu tym razem wyjaśnić.

Termin struktura pochodzi od łacińskiego słowa „structura”, co oznacza „budowę lub  sposób budowania”. Sięgając głębiej do definicji struktury dowiesz się, że jest to sposób ułożenia elementów składowych układu w jakimś porządku. Naszym elementem składowym wykresu jest pojedyncza świeca, która ułożona jedna za drugą tworzą wykres. Wykres zaś tworzy charakterystyczną strukturę.

Jedyne, co jest pewne na rynku forex to, to, że cena nieustannie zmienia się w czasie.  Raz idzie w górę, raz w dół. Jeśli w jakiś określonym czasie cena podąża w górę to mówi się, że mamy trend wzrostowy, jeśli zaś podąża w dół to, że mamy trend spadkowy.  W każdym trendzie są odcinki wykresu, w którym cena podąża zgodnie z trendem – nazywamy je impulsami. Natomiast odcinki na wykresie, kiedy cena zmierza w kierunku przeciwnym do aktualnie panującego trendu nazywamy korektami.

Struktura rynku forex

Rysunek 1: Struktura rynku forex. Para walutowa USD/JPY. Interwał czterogodzinny H4.

Zaznaczyliśmy to wszystko na tym wykresie. Gdzieś po środku wykresu jest pionowa linia – to miejsce gdzie cena osiągnęła swoje maksimum.  Na prawo od linii wykres jest w trendzie spadkowym. A na lewo od linii rynek jest w trendzie wzrostowym.  Na czerwono narysowałem linie, w których rynek był w korekcie  – zarówno w trendzie wzrostowym i spadkowym. Natomiast kolorem niebieskim narysowałem linie, w których rynek był w impulsie również w obu trendach. Te następujące po sobie większe lub mniejsze impulsy i korekty tworzą strukturę rynku forex. Tak jak w przyrodzie po burzy zawsze wychodzi słońce tak na rynku forex po korekcie następuje impuls a po impulsie korekta. Impulsy i korekty są różnej długości. Ich długość(wartość w cenie) i czas trwania są róże i wpływa na nie wiele czynników. Na które my indywidualni inwestorzy nie mamy większego wpływu.

Warto wiedzieć, że struktura rynku to ten poszarpany wykres. Kolejno następujące po sobie impulsy i korekty. Nieustanna walka byków z niedźwiedziami. Byki, które ciągną rynek w górę oraz niedźwiedzie odpowiedzialne za spadki. Bezustanna próba sił, w której każda ze stron przeciąga cenę w swoja stronę i zostawia ślad na wykresie. Struktura rynku forex to na przemian pojawiające się impulsy i korekty, szczyty i dołki lub, jak kto woli wzrosty i spadki.