Strategia rynkowa, w bankowości

892

Strategia rynkowa, w bankowości

Wyróżniające
podejście banku do konkurencji na rynku. Strategia uwzględnia trzy
elementy: charakter i zakres popytu rynkowego, wewnętrzną zdolność banku
do świadczenia usług oraz mocne strony konkurencji. Ponieważ jest to sektor
podlegający unormowaniom, w bankowości rzadko występowały zmiany strategii.
Banki działały raczej jak podlegające przepisom przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, z naciskiem na obroty, wewnętrzną wydajność i rozważne zarządzanie ryzykiem. Większość banków wyglądała zatem i działała w taki sam sposób (mimo iż mogły one twierdzić, że posiadają strategię; z definicji strategia jest czymś wyróżniającym). Ich standardowy model działania polegał na stworzeniu szerokiej sieci oddziałów, zapewniających funkcjonowanie marki, reklamę skierowaną do wszystkich odbiorców na rynku i dywersyfikację ryzyka. W gruncie rzeczy ich przesłanie brzmiało: „Zrobimy dla was to, co mogą zrobić wszyscy pozostali, ale postaramy się zrobić to lepiej”. Biorąc pod uwagę globalizację i decentralizację, takie podejście jest już niewystarczające. Banki muszą coraz usilniej próbować pozycjonować się na rynku, znajdując taki jego segment, który okaże się najkorzystniejszy. Następnie należy starać się wykorzystać stworzone w ten sposób możliwości poprzez marketing. Choć jest to uproszczenie skomplikowanego tematu, nietrudno wyodrębnić cztery podstawowe strategie stosowane przez banki (istnieje oczywiście wiele ich odmian).

Strategia rynkowa, w bankowości

Wybór strategii jest decydujący dla działalności operacyjnej banku (np. w inwestycjach, zatrudnieniu, ofertach produktów itp.). Banki poświęcają więcej uwagi strategii, ponieważ zostają do tego zmuszone. Światowa tendencja wzrastającej presji konkurencji (zarówno ze strony innych banków, jak i osób z zewnątrz, których dostęp do nowej technologii sprawia, że mogą penetrować tradycyjne rynki bankowe) powoli, lecz skutecznie zmniejsza marżę pobieraną przez bank. Banki zdają więc sobie sprawę z tego, że mogą zapewnić zyski swoim ważnym udziałowcom tylko przez stworzenie konkurencyjnej i wyróżniającej strategii. W swych wysiłkach zmierzających do pozyskania i utrzymania dobrych klientów często korzystają obecnie z pojęć stosowanych w handlu detalicznym, takich jak „kanały dystrybucji”, „łańcuch dostaw o wartości dodanej” oraz „istota wartości produktu”.