Współczynnik ceny do czynszu

922

Współczynnik ceny do czynszu

Współczynnik porównujący cenę rynkową nieruchomości mieszkalnych do ich ekonomicznej i rzeczywistej wartości pod względem równowartości czynszu. Wskaźnik wyższy niż 20 (przy kapitalizacji rocznego przepływu środków pieniężnych z tytułu dochodu z czynszu do nieskończoności na poziomie 5%) sugeruje, że wartość rynkowa może być oparta bardziej na przyczynach spekulacyjnych lub emocjonalnych niż na racjonalnej kalkulacji wartości użytkowej domu jako miejsca zamieszkania.

Współczynnik ceny do czynszu

Po bańce mieszkaniowej w USA i wielu innych krajach współczynnik ceny do czynszu stał się popularną wartością referencyjną służącą ocenie, czy nieruchomości mieszkalne są przewartościowane i czy mogą tym samym ulec załamaniu.

Zrównoważone ceny

Przewodniczący Systemu Rezerwy Federalnej pokazuje współczynnik ceny do czynszu (który według niego jest na normalnym poziomie) jako dowód, że ceny nieruchomości mieszkaniowych mogą się teraz utrzymywać na stałym poziomie, chociaż wielokrotnie powtarzał, że odpowiednia wartość aktywów jest trudna do określenia i nie da się ustalić ich dolnej granicy. Wykorzystanie tego współczynnika jako wskaźnika stabilności cen jest nowością – przy szybko rosnących cenach mieszkań wskaźnik ceny do czynszu znacznie przewyższył długoterminową średnią, ale System Rezerwy Federalnej nie wydaje się uważać tego za dowód ogólnokrajowej bańki mieszkaniowej.

Bernanke on getting out, „Financial Times”, 25 marca 2010 r