Szokujące wyniki badań o transformacji cyfrowej. Biznes za bardzo skupia się na technologii

718

Żeby umocnić silną pozycję rynkową, firmy powinny nie tylko angażować się w budowanie skali działalności, ale także w poszukiwanie i rozumienie trendów kształtujących przyszłość. W gospodarce cyfrowej obie postawy są ze sobą ściśle powiązane.

Każdy przedsiębiorca, który chce, aby jego firma była konkurencyjna, powinien zapoznać się z trendami, takimi jak technologie chmurowe, nomadyzm i robotyka. Jednak badanie Future Thinkers pokazuje, że chociaż rozumiemy potrzeby technologiczne, nie zawsze wiemy, jak je wykorzystać w relacjach z klientami.MonitorFX

Eksperci rozmawiali o najważniejszych przyszłych trendach podczas wydarzenia Dell Technologies Forum. Oprócz głównej ścieżki tematycznej, tj. Prawdziwych przykładów realizacji transformacji cyfrowej, ważnym punktem spotkania jest również prezentacja raportu Future Thinkers.

To innowacyjny projekt stworzony przez firmę Dell Technologies wraz z partnerami: Digital Excellence, CIONET, infuture.insitute Natalia Hatalska i SAP. Kluczową rolę odegrało ponad 150 ekspertów – specjalistów z różnych branż, dyrektorów IT, innowacji i marketingu – którzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Celem projektu było spojrzenie w przyszłość i zidentyfikowanie najważniejszych trendów, czynników zmian, które będą kształtować otoczenie makro biznesu w ciągu następnej dekady. W ramach programu warsztaty odbyły się w kilku polskich miastach, w tym w Warszawie, Krakowie i Gdańsku.

Jakie będą najważniejsze trendy, które wpłyną na rozwój strategii rozwoju do roku 2030? Wśród dziesięciu najważniejszych czynników, według uczestników, były takie obszary jak: srebrne tsunami (starzejące się społeczeństwo), On-Cloud (wszystko dostępne w chmurze) lub Nomadic Workstyle (brak stałego miejsca pracy, biura).

  • Cyfrowa transformacja może dotyczyć wszystkich obszarów: systemu pracy, pozycjonowania, projektowania produktu, ekosystemu partnera, linii produkcyjnych lub środowiska pracy. Większość podmiotów myśli o transformacji i stopniowo ją wdraża. Transformacja jest wymogiem, ponieważ dziś każda firma jest firmą informatyczną – wyjaśnił Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell Technologies Polska. Efekty pracy grup projektowych z programu Future Thinkers zostały również pogłębione przez dodatkowe badania ilościowe. Jak się okazało? Aż 90 procent respondentów zgodziło się ze stwierdzeniem, że transformacja cyfrowa na nowo definiuje branże w fundamentalny sposób, dając przedsiębiorstwom nowe możliwości biznesowe, które w przeszłości były niemożliwe.

Jednocześnie firmy nadal wiążą transformację cyfrową tylko z transformacją technologiczną. Zapominają o innych czynnikach: społecznych, środowiskowych, ekonomicznych lub prawnych i regulacyjnych.

  • Transformacja cyfrowa jest nadal kojarzona tylko z transformacją technologiczną. Oczywiście nie uciekniemy od technologii – każda firma jest dzisiaj firmą technologiczną. Ale nie tylko technologie mają wpływ na dzisiejsze zmiany – czynniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne również wpływają na funkcjonowanie firm. Tymczasem okazuje się, że duża część firm w ogóle ich nie bierze pod uwagę. Jest to problematyczne, ponieważ nadmierna koncentracja na technologiach nie pozwala na obiektywne spojrzenie na rzeczywistość – mówi Natalia Hatalska.

W rezultacie, mimo że transformacja cyfrowa jest przeprowadzana od 20 lat, w większości przypadków jest nadal nieefektywnie wdrażana (zgodnie z badaniem ocenia się 70% działalności firm związanych z transformacją cyfrową).

Eksperci się zgadzają. Aby móc pomyślnie przetworzyć transformację cyfrową, głównym zadaniem powinno być nie tylko zrozumienie, jakie technologie powinny stosować firmy, ale raczej to, w jaki sposób transformacja cyfrowa wpłynie na ich relacje z klientami i jak zbudować organizację, która będzie w stanie proaktywnie reagować na ich potrzeby.