Inwestowanie w platynę

765

Platyna jest jednym z najrzadszych i najdroższych metali szlachetnych. Pierwsza wzmianka o niej jest datowana na 1557 rok. Juliusz Caesar Scaliger nazwał ją jedynym metalem godnym króla Ludwika XV. Od tego czasu platyna znacząco zyskała na popularności dzięki jej wytrzymałości i wielu zastosowaniom technicznym. Po prawie 400 latach osiągnęliśmy taki etap rozwoju, w którym możemy wykorzystać już wszystkie zalety platyny. Dziś metal ten jest używany w szerokim zakresie zastosowań handlowych i przemysłowych. Największą zaletą platyny jest jej odporność na wysokie temperatury. Jest to jeden z niewielu metali zdolnych do wytrzymania ciepła wytwarzanego przez samochodowe katalizatory spalin. Platyna jest również niesamowitym przewodnikiem elektryczności i nie utlenia się pod wpływem powietrza — co sprawia, że jest doskonałym wyborem przy produkcji biżuterii. Przy inwestowaniu w kontrakty futures na platynę należy pamiętać o tym, że metal ten — mimo swojej rzadkości — cieszy się niesłabnącą popularnością. Jest to przyczyną dużych ruchów cenowych i wysokiej zmienności tego instrumentu. Inwestorzy wiedzą, że zwrócenie uwagi na platynę może zaowocować wysokimi zwrotami.

Czynniki wpływające na cenę platyny

  • Ponad połowa całości wydobycia platyny jest używana do produkcji biżuterii. Z powodu gwałtownych zmian popytu i gustów jej ceny podlegają w związku z tym istotnym wahaniom.
  • Ponieważ platyna jest także kluczowym elementem katalizatorów i ogniw paliwowych, popyt na nią może także wzrosnąć wraz z popularnością samochodów elektrycznych.
  • Dodatkowym czynnikiem generującym coraz wyższy popyt na platynę są jej najnowsze zastosowania — w fotografii archiwalnej, termometrach, elektrodach, tyglach do topienia w wysokich temperaturach i elektronice.

Każdy, kto chce inwestować w platynę, powinien mieć świadomość różnych czynników wpływających na cenę. Broker oferuje posiadaczom rachunków indywidualne konsultacje inwestycyjne, co może okazać się pomocnym w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących platyny.

Podsumowanie

Podczas gdy regularny wzrost ceny platyny wydaje się bardzo prawdopodobny z powodów czysto fundamentalnych, nagły wzrost ceny kruszcu może być spowodowany co najwyżej nagłym wzrostem zainteresowania inwestorów tym metalem, przy obecności kilku czynników.

  • Po pierwsze, stopa inflacji rośnie.
  • Po drugie: stały popyt ze strony całej branży.
  • Po trzecie, wcześniejsze wzrosty cen złota i srebra, ponieważ są to pierwsze z nich, które generują wysoki poziom zainteresowania metalami szlachetnymi.