Uczestnicy rynku walutowego

BANKI CENTRALNE,BANKI KOMERCYJNE,INSTYTUCJE GOSPODARCZE,SPEKULANCI,BROKERZY,INWESTORZY INDYWIDUALNI

3468

Na rynku Forex są miliony uczestników, zaczynając od banków centralnych, poprzez banki komercyjne i instytucje finansowe, a kończąc na inwestorach indywidualnych. Over-the-counter oznacza, że rynek Forex jest rynkiem, który nie dotyczy jednego miejsca. Zwrot ten znaczy, że tak naprawdę jest siecią transakcji między inwestorami na całym świecie i nikt ani nic nie jest w stanie zapanować nad tą machiną – nikt nie jest w stanie stworzyć jednego realnego miejsca obrotu walutami.

Banki centralne – zajmują się utrzymaniem kursu waluty swojego kraju na określonym poziomie, dbają o przestrzeganie polityki walutowej kraju. Bank centralny może interweniować i wpłynąć na kurs waluty, wykorzystując swoje rezerwy. Może kupić i sprzedać walutę lub zmienić stopę procentową.

Banki komercyjne – za pośrednictwem tych banków inwestorzy indywidualni, firmy i wielkie przedsiębiorstwa dokonują transakcji walutowych. Niektóre banki także same inwestują w waluty w celach osiągnięcia zysku.

Importerzy/eksporterzy – ze względu na specyfikę handlu międzynarodowego przedsiębiorcy zmuszeni są do wymiany walut na Forexie, mogą się także zabezpieczać przed niekorzystnymi zmianami kursów walut.

Brokerzy – pośredniczą w transakcjach walutowych, nawet około połowy uczestników rynku walutowego korzysta z usług firm brokerskich.

Osoby fizyczne – przewidują poziomy cen i zarabiają na kupnie i sprzedaży, odgrywają istotną rolę w kreowaniu kursu walutowego.

Konkurencja na rynku walutowym forex

Kim są inwestorzy na rynku forex? Bo przecież poza takimi jak Ty detalicznymi inwestorami są potężne instytucje, które w dużej mierze decydują o poziomach kursów walutowych. Jeśli nawet zadajesz sobie takie pytanie to raczej nie poszerzasz swojej wiedzy w tym zakresie, aby uzyskać właściwą odpowiedź. Podstawowym błędem w stawianiu pierwszych kroków w przygodzie z walutami jest pominięcie edukacji na temat charakterystyki uczestników rynku forex, który ciągle się zmienia.

Wiedza na temat mechanizmów zawierania transakcji, celów zakupu waluty w zależności od rodzaju inwestora, kim są i kogo reprezentują jest fundamentem w prawidłowej edukacji przyszłych inwestorów indywidualnych forx. Na różnych forach padają pytania o to gdzie można sprawdzić, jakie zlecenia otwierają duzi inwestorzy? Gdybyś w tym momencie uzyskał taką informację to i tak wątpię abyś ją prawidłowo wykorzystał. Nie zawsze transakcje na rynku walutowym są zawierane do wykorzystania zmiany ceny celem zysku. Aby zostać świadomym uczestnikiem rynku walutowego i w pełni wykorzystać działania inwestorów decydujących o poziomach i tendencjach ceny waluty, zadaj sobie następujące pytania:

  • Kim są uczestnicy rynku walutowego forex?
  • Czym się kierują w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?
  • Jak inwestują poszczególne grupy inwestorów?
  • Jak ty możesz wykorzystać ich siłę dla własnych korzyści?

Zanim przejdziemy do omówienia charakterystyki poszczególnych grup uczestników rynku forex przedstawimy szczególną grupę, która decyduje o strukturze oraz funkcjonowaniu rynku forex.

The 17 banks involved (Deutsche Bank, UBS, Barclays, Citi, RBS, JPMorgan, HSBC, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Société Générale, Standard Chartered, Nomura, Westpac and BNY Mellon) hold a combined 87.1% share of the global FX market according to the latest Euromoney poll.

Rynek międzybankowy forex, bo jego mam na myśli tworzy grupę banków powiązanych ze sobą szczególnymi umowami, aby móc ze sobą handlować walutami. Każdy inny uczestnik wymiany walut na świecie nie może funkcjonować bez szczególnych układów z ta grupą. W artykule na temat rynku forex przedstawiłem schemat powiązań z rynkiem międzybankowym pozostałych uczestników.

Charakterystyka uczestników rynku forex

Inwestor indywidualny nie działa w próżni. Zanim zaczniesz poszukiwać wyjątkowego systemy handlu, powinieneś poznać przyszłych sprawców twoich niepowodzeń, jako inwestora rynku walutowego a są nimi:

  • BANKI CENTRALNE
  • BANKI KOMERCYJNE
  • INSTYTUCJE GOSPODARCZE
  • SPEKULANCI
  • INWESTORZY INDYWIDUALNI

Banki centralne na forex

Do najbardziej wpływowych graczy rynku forex należą rządy i banki centralne. Ze względu na system polityczny i gospodarczy, banki mogą być zależne bądź też nie od rządów, jednak wspólnie działają dla dobra kraju. Przedmiotem handlu banków centralnych są waluty a te są podstawowym atrybutem niezależności i stabilności gospodarki danego kraju. Rynek forex ze względu na liczbę uczestników i obrót jest ogromny i nie ma takiej instytucji, która w 100% mogłaby wpływać na poziom cen walut. Jednak to rządy i banki centralne w ramach polityki monetarnej mają najmocniejsze narzędzia i kapitał, aby kształtować kurs swojej waluty.

Cele ekonomiczne danego kraju są wyznacznikiem postępowania banków centralnych, które po przez pewne narzędzia manipulują kursem swojej waluty na rynku forex. Nie zawsze umocnienie własnej waluty jest zgodne z celami gospodarczymi. Wojna walutowa między USA a Japonią powodowała, że waluty tych krajów były sztucznie zaniżane, aby ułatwić eksporterom ekspansję gospodarczą na rynku przeciwnika. Z drugiej strony umocnienie się waluty kraju, który spłaca zobowiązania w obcej walucie jest jak najbardziej wskazane. Bank dla realizacji celów ekonomicznych może np. regulować poziom rezerw walutowych, kształtować stopy procentowe, a także dokonywać operacji otwartego rynku emitując papiery skarbowe.

Decydując się na handel konkretną parą walutową bezwzględnie powinieneś poznać systemy banków centralnych i politykę monetarną danego kraju. Jeżeli handlujesz EUR/USD to niemal do twoich obowiązków jest śledzenie zachodzących zmian gospodarczych i politycznych w USA i strefy Euro. Charakterystykę tę powinieneś uwzględnić w strategii handlu parą walutową EURUSD.

Banki komercyjne

Uczestnikami nie mniej ważnymi i wpływowymi na rynku walutowy są banki komercyjne. To one w indywidualnych transakcjach między sobą ustalają ceny walut, które po przez platformy brokerów docierają do inwestorów. Banki komercyjne realizując swoje założenia związane z własnymi celami a także z obsługą swoich klientów, dokonują transakcji kupna lub sprzedaży walut. Ten sam bank może dokonywać kupna danej waluty dla swojego klienta a jednocześnie sprzedawać tę samą walutę ze względu na cele inwestycyjne. Banki komercyjne również dla kształtowania swojego portfela inwestycyjnego, ale także dla zachowania odpowiedniego poziomu rezerw w ramach polityki kredytowej handlują walutami w sposób niedostępny dla indywidualnego inwestora forex.

To, co widzisz na monitorze swojego komputera może zupełnie inaczej wyglądać na monitorach brokerów danego banku. Jak więc reagować na nieoczekiwane zmiany cen walut na rynku forex? Jest bardzo prosta zasada. W dłuższym horyzoncie czasu ceny zachowują się bardziej wiarygodnie i łatwiej można prognozować tendencję zmiany cen walut. Jeżeli decydujesz się na skalping na niskich przedziałach czasowych to wcześniej czy później wyzerujesz konto. Musisz też brać pod uwagę charakter pracy brokerów w bankach i godziny otwarcie banków pod kątem handlu walutami.

Instytucje gospodarcze

Na globalnym rynku forex dochodzi do transakcji handlowych między różnymi kontrahentami. Problemem jest wówczas stabilność kursu waluty. W takim celu zawierane są transakcje zabezpieczające kurs danej waluty w określonym czasie. Zarządzający przedsiębiorstwami, planując budżety roczne chcą mieć pewność, co do cen towarów, które kupują, ale też chcą zabezpieczyć zysk ze sprzedaży za obcą walutę. Do tego celu służą transakcje hedgingowe. W swojej masie mogą to być znaczące transakcje walutowe wpływające na poziom ich cen.

Podobnie jak w przypadku banków komercyjnych, nie jesteś w stanie przewidzieć, jakie operacje podejmują przedsiębiorcy. Również w tym przypadku handel na małych ramach czasowych jest prostą drogą do strat. Jak zatem ustrzec się przed tego rodzaju inwestorami? Handlując konkretną parą walutową np. EURPLN powinieneś poznać strukturę handlu zagranicznego pod względem eksportu i importu polskich przedsiębiorstw ze strefą Euro. Jakie są tendencje tych gospodarek. Lekarstwem jest handel walutami na wyższych przedziałach czasowych.

Inwestorzy – spekulanci

Na rynku wymiany walut forex istnieje też grupa inwestorów zwanych spekulantami. Do najbardziej znanych spekulantów należy George Soros. Wykorzystują oni własne fundusze, dysponujące miliardami dolarów do wpływania na cenę danej waluty. Wykorzystują słabości gospodarek krajów, systemów bankowych, aby kreować własne trendy cen. Zdarza się, że nawet banki mocnych gospodarczo krajów nie są w stanie uchronić własnej waluty. Spekulanci często uciekają się do niemoralnych czy też nielegalnych działań, aby zarabiać ogromne pieniądze. Strategie spekulantów są wyrafinowane i nastawione na wykorzystanie słabości innych uczestników rynku.

Nie masz żadnych szans z tego rodzaju spekulantami. Jedyne, co ci zostaje to analiza sytuacji ekonomicznej i monetarnej kraju, którego walutą chcesz handlować. W tym przypadku również wyższe ramy czasowe pomogą ci uchronić kapitał przed stratami. Zapoznaj się z charakterystyką działania funduszy spekulacyjnych, z sytuacją danej waluty czy nie jest narażona na działania spekulacyjne na rynku forex.

Inwestorzy indywidualni

Jesteśmy w końcu we właściwym miejscu, jednak od nas niezależnym i wcale nie najlepszym. Generalnie celem handlu walutami a raczej parami walut, inwestora indywidualnego jest zarabianie pieniędzy. Do tej grupy należą zarówno inwestorzy dysponujący dużym kapitałem, kilkudziesięciu milionów dolarów, ale też drobni próbujący swoich sił z gladiatorami rynku forex. Uważam, że mimo wielu pułapek czyhających na inwestora rynku walutowego, to niemal w 100% sukces zależy od niego samego. Nie to, co na zewnątrz, lecz to, co w głowie indywidualnego inwestora siedzi decyduje o sukcesie lub porażce.

Wnioski płynące z analizy uczestników rynku walutowego forex

Przede wszystkim nie jesteśmy ani zagrożeniem ani partnerami w handlu walutami z grupą uczestników rynku forex. To tak, jak ogromne niebezpieczne ryby pozwalają się skubać przez drobnicę  i nic sobie z tego nie robią, tak my spokojnie możemy handlować byleby tylko nie znaleźć się przed otwarta paszczą wysysającą pieniądze z naszych kont.

Po drugie poznanie charakterystyki dużych graczy uwolni nas od naiwności i sprowadzi na ziemię. Po prostu, potraktuj handel na rynku walutowym jak normalny biznes. Planując, tworząc własne strategie handlu oraz zrządzając finansami, masz przed sobą otwartą drogę do sukcesu.

Po trzecie jesteśmy na tyle mali, że nie ma problemu z inwestowaniem kapitałów nawet na poziomie kilku milionów bez zauważenia nas na rynku. Brak kontroli nad kształtowaniem się kursów walut dla indywidualnego inwestora może być zaletą. Nie musimy bronić się przed konkurencyjnymi i spekulacyjnymi atakami innych uczestników rynku walutowego.

Po czwarte większość indywidualnych inwestorów pomija analizę fundamentalną skupiając się tylko na analizie technicznej. Wśród kresek na monitorze chcą wejść w głąb ceny, niemal że zgarnąć każdy tik. To jest poważny problem, który nie pozwala inwestorowi indywidualnemu na regularne zarabianie pieniędzy.

Edukacja i jeszcze raz edukacja. Ten biznes nie toleruje marzycieli błądzących w chmurach. Jeżeli jeszcze masz ochotę handlować walutami zacznij od podstaw. Zapewniam cię, że za sprawą Forex Biznes i przy mojej pomocy będziesz mógł świadomie rozwijać się, jako profesjonalny inwestor rynku forex.