Urząd przypomni obywatelowi o terminie sprawy

544

Dzięki zmianom ustawy o informatyzacji urząd przypomni obywatelowi o dacie sprawy – napisało w środę Ministerstwo Cyfryzacji.

W środę Sejm przyjął ustawę, która ma poprawić jakość danych gromadzonych w rejestrach państwowych poprzez wyznaczenie rejestru PESEL jako rejestru referencyjnego. Wprowadza także m.in. koncepcję systemu rejestrów państwowych. Ustawa ma również na celu wprowadzenie uproszczeń dla obywateli, przede wszystkim stworzenie rejestru danych kontaktowych obywateli dostępnych dla urzędników, w którym będzie można podać swój adres e-mail i numer telefonu.

Będzie szybciej i efektywniej w biurach – czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Cyfryzacji. „Proponowane przez nas rozwiązania nie tylko ułatwią i przyspieszą rozstrzyganie spraw urzędowych, ale także pomogą obywatelom uniknąć możliwych negatywnych konsekwencji wynikających np. Z nieterminowego załatwienia sprawy” – napisano.

Cytowany w komunikacie szef MC Marek Zagórski zwrócił uwagę na możliwość bezpośredniego kontaktu administracji z obywatelem, „który zostanie powiadomiony telefonicznie lub pocztą elektroniczną o stanie sprawy, w tym np. niedotrzymanie terminów lub wygaśnięcie dokumentów. ” „Ponadto koszty związane z prowadzeniem tradycyjnej korespondencji zostaną wyeliminowane” – dodał.

Bezpośredni kontakt z obywatelem będzie możliwy dzięki utworzeniu rejestru danych kontaktowych (RDK), w którym gromadzone będą dane kontaktowe obywateli (imię i nazwisko, PESEL, adres e-mail lub numer telefonu) – zostało napisane w wiadomość. Jak podkreślono, wprowadzanie danych do RDW przez obywateli będzie dobrowolne. Dane będą mogły być wprowadzane i aktualizowane za pośrednictwem e-usługi lub podczas wizyty w biurze.

„Dostęp do danych zgromadzonych w RDK będą udzielane tylko instytucjom wskazanym w ustawie, które będą się o nie ubiegać. Mogą to być np. Władze gminy, Narodowy Fundusz Zdrowia, urzędy skarbowe, a także organy wyborcze lub Polski Czerwony Krzyż (dotyczący danych osób poszukiwanych lub poszukujących) ”- dodaje.

Ministerstwo wskazuje, że RDK będzie częścią systemu rejestrów państwowych, w którym już działa rejestr PESEL, rejestr tożsamości osobistej lub rejestr dokumentów paszportowych. Ministerstwo zakłada, że ​​do końca marca 2021 r. W rejestrze danych kontaktowych znajdzie się około 2 milionów osób.

Nowe przepisy zostały przygotowane przez dział digitalizacji. Przewidują zmiany w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne, ustawie o aktach stanu cywilnego, ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, prawie telekomunikacyjnym oraz ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.